ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน AIAA Foundation

591

ทุน AIAA Foundation

      ทุนนี้เป็นทุนจากมูลนิธิ AIAA Foundation ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจาก The Iridium NEXT Scholarship Fund โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2012  เป็นทุนปริญญาตรีสำหรับผู้ที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ อวกาศยาน ณ มหาวิทยาลัยในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชา

Science,Technology, Engineering, Mathematics, Aerospace

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ผู้พิจารณาทุน

AIAA Foundation

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
  • ไม่กำหนดสัญชาติของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องสมัครเรียนในสาขาที่กำหนด
  • เมื่อได้ทุนการศึกษาแล้ว เงินทุนสนับสนุนจะไม่น้อยกว่า 5,000 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ

กำหนดวันรับสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2012

วิธีการสมัคร

ทางไปรษณีย์

สำหรับรายละเอียดอื่นๆทางมูลนิธิ AIAA เข้าไปอ่านเพิ่มเติมต่อที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิ
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ความสำคัญของทุนการศึกษาในอเมริกา 
ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว