ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2012

683

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2012

      ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นทุนที่มอบให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ  เป็นจำนวน 5 ทุนการศึกษา

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาการเงิน

ประเทศที่ไปศึกษาต่อ

ประเทศอเมริกา หรือ อังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ได้รับตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา หรืออังกฤษ
- ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ

***(ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครไปกับทางมหาวิทยาลัยก่อน  เมื่อได้รับการตอบรับและผ่านคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ถึงจะเตรียมเอกสารขอรับทุนต่อไป )

เอกสารประกอบไปด้วย

- ใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- ประวัติส่วนตัว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาผลการเรียน
- หนังสือตอบรับให้เข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่สมัครไป

ส่งใบสมัครไปที่

ทีมสรรหาและนักเรียนทุน 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาคาร 1/3 ชั้น 2
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามไปที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย  อีเมล์ RST3@bot.or.th
---------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว