ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน Hollywood Chamber of Commerce Community Foundation

706

ทุน HCCCF (Hollywood Chamber of Commerce Community Foundation)

      ทุนจาก Hollywood Chamber of Commerce Community Foundation หรือ HCCCF ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 12 ทุนด้วยกัน ซึ่งจะเรียนในสาขาวิชา Audio Engineering, Music Business, Independent Artist, Guitar Craft และ Film

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มี GPA เกิน 2.75
  • เขียนเรียงความอธิบายว่า “Why you should be considerd for a HCCCFC Vocal Scholarship” ทำไมฉันจึงสมควรได้รับทุน รวมถึงเป้าหมายในระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

วิธีการสมัคร

สมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันเวลาในการสมัคร

ได้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.mi.edu/admissions/scholarships#HCCCF-Vocal-Scholarship

---------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออเมริกา 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอเมริกา 
FAFSA : ใบสมัครขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนของอเมริกา 

 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว