ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ICE Cultural Exchange ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

2038

ICE Cultural Exchange ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน

      ICE Cultural Exchange จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ  โดย ICE ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน ในการคัดเลือกอาสาสมัครนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันจากองค์กรต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรของประเทศอเมริกาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย United States Information Agency (USIA) และผ่านการรับรองมาตรฐานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากองค์กร Council on Standards for International Educational Travel (CSIET)

      โดยทาง ICE Cultural Exchange มอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับเข้าร่วมโครงการในประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี โดยผู้เข้าร่วมต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
  • อายุระหว่าง 14-17 ปี
  • เกรดเฉลี่ย และเกรดวิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2.00

วิธีการสมัคร

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว
  • สำเนาผลการเรียน
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

ติดต่อขอสมัครเข้าสอบ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ iceeducation.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออเมริกา 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอเมริกา 
FAFSA : ใบสมัครขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนของอเมริกา 

 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว