ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Ohio University มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี-โท ที่สหรัฐอเมริกา

1916

Ohio University มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี-โท ที่สหรัฐอเมริกา

      ผู้สนับสนุนทุนนี้ คือ Ohio University  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• มีเกรดเฉลี่ย (GPA) มากกว่า 3.3
• ผู้สมัครต้องแจ้งสาขาวิชาที่จะเข้ารับการศึกษา
• นักศึกษาฝึกงาน, ผ่านการเรียนด้วยตนเอง(Independent Studies) และ ผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ จะไม่มีสิทธ์เข้ารับทุนนี้
• จะต้องไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐ,ไม่มีที่พำนักถาวรในสหรัฐ และไม่มีกรีนการ์ด

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

วันที่ในการสมัคร

ก่อนวันที่ 21 กันยายน 2555

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ ohio.edu

----------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออเมริกา  
หลักสูตรต่างๆของ  Ohio University 
FAFSA : ใบสมัครขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนของอเมริกา 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว