ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน The Elizabeth Neuffer Fellowship 2012

720

ทุน The Elizabeth Neuffer Fellowship 2012

      ทุน The Elizabeth Neuffer Fellowship คือ ทุน ที่ International Women’s Media Foundation หรือมูลนิธิสื่อสตรีนานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นทุนแลกเปลี่ยนด้านสื่อสารมวลชน ที่ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการนำเสนอข่าวสารเพื่อสิทธิสตรี

      โดยผู้ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนั้น จะได้ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในสังคม ในประเทศอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี

สาขาที่เรียน

วารสารศาสตร์

ระดับการศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครเป็นนักเขียนหญิง หรือทำงานด้านสื่อมวลชนจากทั่วโลก
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสาขางานเขียน หรือสื่อมวลชน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี 

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2555

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิ ที่นี่ 
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ความสำคัญของทุนการศึกษาในอเมริกา 

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

เรียนต่ออเมริกา

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว