ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนด้านสื่อสารมวลชน จาก The Foreign Press Association

1162

ทุนด้านสื่อสารมวลชน จาก The Foreign Press Association

      องค์กร The Foreign Press Association ในสหรัฐอเมริกา มอบทุนในสาขาเกี่ยวกับสื่อมวลชนและการพิมพ์

      โดยจะแบ่งทุนออกเป็น 3 สาขา ได้แก่

- Print
- Broadcast
- Photojournalism

ลักษณะของเงินสนับสนุน

      ทุนที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ มีทั้งหมด จำนวน 3 ทุน มูลค่าสูงสุดประมาณ 10,000 ดอลลาร์ หรือ 300,000 บาทต่อทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
• เรียงความหนึ่งหน้า โดยระบุว่าทุนนี้จะทำให้อนาคตดีขึ้นอย่างไร และต้องการความช่วยเหลืออะไรในด้านการเงินบ้าง (ถ้าใครที่เคยได้รับทุนในอเมริกามาก่อน ต้องระบุถึงทุนที่เคยได้รับด้วย)
• ส่งงานที่เคยได้รับการตีพิมพ์ 2 ชิ้น
• จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงาน 2 ฉบับ
• ส่งเอกสารที่จำเป็นอื่นๆแนบประกอบ

วิธีการสมัคร

      ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

วันเวลาในการสมัคร

      ก่อน 9 ธันวาคม 2555

      สามารเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือได้ที่อีเมล์ fpanewyork@aol.com 

-----------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออเมริกา 
หลักสูตรสื่อสารมวลชนในอเมริกา 
ทุนการศึกษาอื่นๆในอเมริกา 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว