ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนระดับปริญญาตรี ICSP ที่ University of Oregon USA

1119

 

University of Oregon เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เน้นด้านการวิจัย ตั้งอยู่ที่ Eugene ในรัฐโอเรกอนใกล้กับทะเลแปซิฟิกในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับกิจกรรมนอกสถานที่และศิลปะ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมถึงการวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง

ทางมหาวิทยาลัยมีทุนให้นักเรียนต่างชาติที่กระตือรือร้นและพร้อมด้วยความสามารถที่หลากหลาย อยากแบ่งปันวัฒนธรรมกับ โรงเรียน Eugene-Springfieldและกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยใช้วิธีการต่างๆ ทั้งการนำเสนอ การแสดง การอภิปราย การกล่าวปาฐกถา ไปจนถึงการสร้างสรรค์เพลง เกมส์และ งานทำมือต่างๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนได้สัมผัสกับประสบการณ์กับคนจริงๆในการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

ทุนนี้เหมาะกับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านวัฒนธรรม และมีความพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวและวัฒนธรรมต่างๆจากประเทศของตัวเอง รวมถึงงานด้านวัฒนธรรมนี้จะยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับโปรไฟล์ของนักศึกษาที่เรียนด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ได้อีกด้วย

เปิดรับสมัคร ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

ทุนระดับ: ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย: University of Oregon

ปิดรับสมัคร:  15 มกราคม 2018

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เริ่มเรียน 2018

รายละเอียดของทุน

ทุนนี้จะมอบให้กับ นักศึกษาต่างชาติที่มีความจำเป็นด้านค่าใช้จ่ายและมีผลการศึกษาที่ดีเป็นพิเศษ ผ่าน International Cultural Service Program (ICSP) โดยนักศึกษาต้องเดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับประเทศของตนให้แก่เด็ก องค์กร ชุมชนต่างๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย คณะและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

สถาบันที่มอบทุน

University of Oregon USA

สาขาวิชา

สาขาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปิดสอน ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

จำนวนทุนที่ให้

ไม่ระบุ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนนานาชาติที่มีความจำเป็นด้านภาระค่าใช้จ่ายและมีผลการเรียนดีเป็นพิเศษ

ลักษณะการให้ทุน

ยกเว้นค่าเล่าเรียน 7,500- 30,000 เหรียญสหรัฐ

คุณสมบัติ

-ผู้สมัครต้อง สามารถเข้าศึกษา หรือ ได้เข้าศึกษาที่ University of Oregon แล้ว นักศึกษาใหม่ส่งเอกสารสมัครภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี

-ผู้สมัครต้องไม่มีฐานะเป็นพลเมืองของประเทศอเมริกา หรือ มีสถานะเป็นผู้พำนักถาวร หรือ สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐได้

-ผู้สมัครต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นด้านค่าใช้จ่าย และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 

นักศึกษาต้องตกลงที่จะบรรยายและทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมเป็นเวลา 80 ชั่วโมงต่อปีตามข้อกำหนดของโครงการ

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ประสบการณ์นักศึกษาที่ไปเรียนที่นี่

ระบบการศึกษาใน USA

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องการเรียนต่อ USA 

 

เว็บไซต์

https://isss.uoregon.edu/icsp

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
เกี่ยวกับผู้เขียน

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...