ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน University Staff Development Program

917

ทุน University Staff Development Program

      ทุนโครงการ University Staff Development Program เป็นหนึ่งในทุนฟุลไบรท์ โดยทุนนี้เป็นทุนที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถในประเทศไทย ให้ได้ไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทหรือเอก

      โดยทุนนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี  ถึงแม้ว่าระดับปริญญาโทจะใช้เวลาสองปีในการเรียน แต่ทุนที่มอบให้จะให้เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง การดำรงชีพ แต่สำหรับในปีที่ 2 จะพิจารณาอีกทีหนึ่ง ขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เรียน

ระยะเวลาในการเรียน

1 ปี

ระดับการศึกษา

ปริญญาโทหรือเอก

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขต พฤษภาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • จบปริญญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • คะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป
  • หากจบปริญญาตรีจากต่างประเทศ ต้องกลับมาอยู่ไทยมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • ไม่รับสมัครในสาขาแพทย์, สาธารณสุข และพยาบาล

เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบสมัครจำนวน 4 แผ่น พร้อมรูปถ่าย 3 รูป
  • ใบแสดงผลการเรียนระดับป.ตรี จำนวน 4 ชุด
  • ผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ (ปิดผนึกให้เรียบร้อย)

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิฟุลไบรท์ 

ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ฟุลไบรท์ 
---------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

โครงการ Fulbright Scholarship
ความสำคัญของทุนการศึกษาในอเมริกา 
ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว