ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียน Oceanography ในอเมริกา

735

เรียน Oceanography ในอเมริกา

      Oceanography หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “สมุทรศาสตร์” นั้น  เป็นสาขาที่แตกออกมาจากสาขาโลกศาสตร์ ที่เน้นไปที่การศึกษาชีวิตใต้น้ำ โดย Oceanography จะเป็นการเรียนผสมระหว่าง ชีววิทยา, เคมี, ธรณีวิทยา และกายภาค ที่เกี่ยวกับชีวิตใต้น้ำ  ซึ่งสาขานี้มักจะเป็นที่สนใจของนักเรียนที่สนใจเกี่ยววิทยาศาสตร์เชิงธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 

      การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา Oceanography ทำให้คุณมีโอกาสในเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสร้างชีวิตใต้น้ำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือปลาต่างๆ  ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์หรือตกอยู่ในอันตราย  อีกถึงยังสนใจไปถึงเรื่องของกิจกรรมทางธรรมชาติและเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อท้องทะเลด้วย เช่น การรั่วไหลของน้ำมัน ที่นำไปสู่การตายของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและมลพิษทางทะเล

ตัวเลือกการเรียน

      ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญมากต่อการเรียนในสาขานี้  โดยบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีโอกาสในการสำรวจ, ทดลอง, เรียนรู้และทำวิจัยมากกว่าเพราะมีทำเลที่ตั้งที่ดีกว่า  นอกจากนี้ปัจจัยในเรื่องของความใกล้กับสถานที่สำคัญๆ อย่างเช่น แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ, ศูนย์วิจัย, พิพิธภัณฑ์ และห้องทดลองต่างๆ 
อย่างไรก็ตามมีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขา Oceanography และมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล อย่างเช่น the University of South Florida , University of Maine , Florida State University , University of Delaware  และอื่นๆอีกมาก

      ในระหว่างที่เรียน คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ underwater volcanoes, the greenhouse effect, eddy systems, ภาวะแห้งแล้ง, น้ำท่วม, นิเวศวิทยาทางทะเล และกฎหมาย  และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว คุณยังสามารถเลือกสาขาที่ต้องการเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในการเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น   นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสร้างทักษะและความรู้อื่นๆให้คุณด้วย เช่น คอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์, การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา ที่ช่วยในการทำงานในอนาคต

การทำงาน

      มีองค์กรมากมายที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับ Oceanographers เพื่อทำโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาชีวิตสัตว์น้ำ  โดยหนึ่งในนั้นก็คือ National Oceanographer Centre หรือ NOC  โดย NOC ไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยและการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและการจ้างงานอีกด้วย

      Oceanographers สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะงานในตำแหน่งอะไร  ไม่ว่าจะเป็น coastal engineer, aquatic scientist, data analyst, surveyor, water resource manager หรือ environmental consultant เพราะเนื่องจากมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา, การสื่อสารและการจัดการได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในสาย administration, retail และ coordination ก็ได้ด้วยเช่นกัน

-------------------------------------------------------

บทความอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เรียนต่ออเมริกา
หลักสูตร Oceanography ในอเมริกา 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว