Australian Business Academy

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม4ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Australian Business Academy วิทยาเขตแคนเบอร์ร่า ตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอร์ร่า เป็นหนึ่งในสามวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และอนุปริญญาขั้นสูง ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 ถึง 18 เดือนในหลายสาขาวิชา เช่น การบัญชี, การบริหารธุรกิจ, การออกแบบกราฟฟิก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการการกีฬา, การเดินทางและการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาเขตแคนเบอร์ร่า เป็นวิทยาเขตเดียวจากสามวิทยาเขตที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้รับสมัครนักศึกษานานาชาติ

ฟรี eBook

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? เซฟมินิบุ๊คเรียนต่อฟรี

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Australian Business Academy

  • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Australian Business Academy

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study in Australia

A$18,610

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Study in Australia

A$9,600

CRICOS

รหัสสถาบัน01752G

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ