Hero Image

Flinders University

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม 2,271ครั้ง

Join Flinders University

หลักสูตรปรัชญาสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1966 มหาวิทยาลัย Flinders ได้พัฒนาจนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาอันมีนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงาน รวมถึงมีการดำเนินการวิจัยระดับชั้นนำของโลกและมีส่วนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น

ด้วยทำเลที่ตั้งในเมือง Adelaide ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดของโลก มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายด้วยนักศึกษานานาชาติมากกว่า 4,800 คนจากมากกว่า 90 ประเทศ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีการมอบทุนการศึกษามากกว่า 4.2ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียให้กับนักศึกษาในปี 2016 ด้วย 

90% ของผลงานวิจัยที่ดำเนินการที่ Flinders ได้รับคะแนนระดับโลกหรือสูงกว่า รวมถึงมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Innovative Research Universities Australia ที่มีชื่อเสียงด้วย

ด้วยหลักสูตรอันหลากหลายในสาขาต่างๆ อาทิเช่นสาขาศิลปะสร้างสรรค์และสื่อ, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะมีทางเลือกหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน

มหาวิทยาลัย Flinders มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันทันสมัย อาทิเช่นศูนย์กีฬาและฟิตเนสอันทันสมัยที่วิทยาเขต Bedford Park และจอทีวีขนาดยักษ์บนลานกว้างสำหรับกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์และพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อันหลากหลายทั่ววิทยาเขต

การฝึกงานวิชาชีพและการเรียนภาคปฏิบัติจะเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Flinders บริการด้านการเรียนรู้จากการทำงานจะเป็นโอกาสทางวิชาชีพที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการสร้างประวัติส่วนตัวที่ดีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

บริการนักศึกษานานาชาติของ Flinders อยู่ในระดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย โดยประกอบด้วยบริการต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินและกิจกรรมปฐมนิเทศที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้

CRICOS: 00114A

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$32,040

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$30,610

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

A$22,840

หอในมหาวิทยาลัย

A$16,756

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

สู่อนาคตอันกว้างไกลกับ Flinders

มหาวิทยาลัย Flinders มีอันดับที่สูงขึ้นจนมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 250-300 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดย Times Higher Education โดยมีการพัฒนาการวิจัยและความเป็นเลิศด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรการเรียนของ Flinders มีการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม, ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานความรู้จากการวิจัยระดับชั้นนำของโลก นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนอันดีเยี่ยมเพื่อเป็นเส้นทางสู่อาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะมีโอกาสอันหลากหลายมากมายที่จะช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการทำงานไม่ว่าจะสำเร็จหลักสูตรใดก็ตาม

ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาสหเวชศาสตร์, ธุรกิจ, ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆใดก็ตาม นักศึกษาของ Flinders จะไม่มีข้อจำกัดในการสร้างความสำเร็จให้ตนเอง นักศึกษาจะมีความสุขกับการเรียนในสาขาวิชาของตนเองและรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถประสบความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานพิธีมอบรางวัลนักศึกษานานาชาติดีเด่นแห่งปี 2018 ให้กับ Himal Kandel และเพื่อนนักศึกษาอีก 5 คนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆหรือได้รับการยกย่องในพิธีการมอบรางวัลนี้

หลักสูตร MBA ของ Flinders ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัย Flinders เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกใน South Australia และแห่งที่สามในออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสมาคม MBA (AMBA) อันมีชื่อเสียง

“เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับชั้นนำของหลักสูตรสาขาธุรกิจทั่วโลก” ศาสตราจารย์ Phyllis Tharenou, รองประธานและคณบดีบริหารของวิทยาลัยธุรกิจ, การปกครองและกฎหมายของมหาวิทยาลัยกล่าว

“AMBA เป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานระดับดีเยี่ยมของหลักสูตรสาขาธุรกิจทั่วโลก” เธอกล่าว

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

Flinders ได้คะแนน 5 ดาวด้านคุณภาพการสอนในหลักสูตรสาขาธุรกิจและการจัดการ, การสื่อสาร, แพทยศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (The Good Universities Guide, 2018)

มหาวิทยาลัย Flinders มีความเชื่อว่าคุณวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยควรมอบทางเลือกในอาชีพการทำงานให้กับนักศึกษาและคุณวุฒิปริญญาของ Flinders จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอาชีพการทำงานที่น่าพอใจ

  • Flinders มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมมากมายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้อันเป็นที่ต้องการของโลกการทำงานและมีความพร้อมสำหรับการทำงาน
  • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยหลายๆหลักสูตรได้รับการรับรองวิชาชีพจากองค์กรอิสระด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
  • นักศึกษาจะได้รับทักษะและความรู้เฉพาะด้านในสาขาของตนเอง พร้อมๆไปกับการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นการคิดอย่างอิสระ, การสื่อสาร, การทำงานร่วมกัน, จริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์ – ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีในนักนวัตกรรม, ผู้ประกอบธุรกิจ, นักบุกเบิก, นักสร้างสรรค์และนักริเริ่ม
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Flinders มีทางเลือกการเรียนในวิทยาลัยต่างๆดังนี้...

วิทยาลัยธุรกิจ, การปกครองและกฎหมาย

วิทยาลัยมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศด้านวิชาการและแนวคิดอันมีนวัตกรรม วิทยาลัยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการพัฒนาแนวคิดต่างๆในด้านธุรกิจ, การพาณิชย์, การเมืองและนโยบายสาธารณะ, กฎหมาย, อาชญวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิทยาลัยครุศาสตร์, จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์

ทางวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตลอดช่วงชีวิตด้วยการวิจัยและการสอนที่มีคุณภาพระดับโลก

วิทยาลัยมนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และมุมมองต่อโลกในทางสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาประวัติศาสตร์, สตรีศึกษา, ปรัชญา, การเขียน, โบราณคดี, ภาษา, การละคร, แฟชั่น, การท่องเที่ยว, ภาพยนตร์และสื่อทำให้วิทยาลัยนี้เป็นศูนย์กลางของการค้นคว้าหาความรู้และการคิดอย่างอิสระ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

นักศึกษาของวิทยาลัยจะได้ทำการวิจัยด้านคลินิก, ประชากรและในห้องทดลอง, เรียนในหลักสูตรที่มีการสอนแบบบูรณาการและให้บริการด้านคลินิกที่มีคุณภาพสูง เป้าหมายในการทำงานของวิทยาลัยคือการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในสังคม

วิทยาลัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการเรียนขั้นสูงในสาขาชราวัยวิทยา, โสตสัมผัสวิทยา, ความพิการและการไม่แบ่งแยกในชุมชน, วิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย, การพยาบาล, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, การผดุงครรภ์, อาชีวะบำบัด, การวัดสายตา, การบรรเทาความเจ็บป่วยและบริการช่วยเหลือต่างๆ, กายภาพบำบัด, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและอรรถบำบัด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกด้วยการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบประยุกต์ในสาขาชีววิทยา, เคมี, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Flinders

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาที่จะได้รับเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ Flinders ได้โดยตรงต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศหรือในประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Flinders ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนด 

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขการรับสมัครของหลักสูตร

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษหรือการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัย Flinders ได้ผ่านทางการเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยรับรอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก

ทางแผนก Flinders Living มีบริการที่พักอันหลากหลายที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา โดยมีบริการที่พักแบบพร้อมอยู่ที่ Deirdre Jordan Village หรือที่หอพัก University Hall ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาแบบรวมอาหารของมหาวิทยาลัย Flinders

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

มหาวิทยาลัย Flinders มีศูนย์ฟิตเนสที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐ South Australia และมีห้องฟิตเนสกลุ่มสำหรับชั้นเรียนต่างๆ – ห้องอุปกรณ์คาร์ดิโอพร้อมด้วยห้องจักรยานในร่มเพโลตัน, โรงยิมยกน้ำหนักที่มีอุปกรณ์ครบครัน โดยศูนย์จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปีเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกกำลังกายได้ตามเวลาที่ตนเองสะดวก

จอดิจิตอล

ทางมหาวิทยาลัยมีจอดิจิตอลติดตั้งอยู่ทั่วบริเวณ Hub ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับข่าวสารล่าสุดของวิทยาเขต

บริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมีศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีบริการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินและทั่วไปรวมถึงบริการอื่นๆสำหรับนักศึกษา

อาหารและเครื่องดื่ม

ที่วิทยาเขต Bedford Park นักศึกษาจะสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอันหลากหลายในวิทยาเขต โดยมีทั้งอาหารสดคุณภาพดีและอาหารอื่นๆอีกหลากหลายประเภท

ร้าน Café Alere ของ Flinders มีวิว 180 องศาอันสวยงามบนชั้นบนสุดของ Hub ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา โดยมีบริการอาหารเช้าตลอดทั้งวันและเมนูอาหารกลางวัน คาเฟ่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จะมอบประสบการณ์อันทันสมัยในราคาที่ไม่แพง

ดูรายชื่อร้านอาหารเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Adelaide มีวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายและสบายๆ และได้คะแนนในฐานะเมืองที่น่าอยู่อาศัยระดับท็อป 5 ของโลก (Global Liveability Study 2017) ความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตในเมือง Adelaide โดยได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของประเทศออสเตรเลีย (Suncorp Bank Family Friendly City Report 2013) ขณะที่ TripAdvisor ก็ให้คะแนนเมือง Adelaide ในฐานะเมืองที่มีความปลอดภัยมาก

Adelaide ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความสวยงามของรัฐ South Australia และยังเป็นภูมิภาคระดับท็อป 5 ของโลกด้วย (Lonely Planet, 2017)

นักศึกษาและคณาจารย์จะรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยด้วยบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลาและมีบริการเดินไปส่งที่รถหรือหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตเพื่อความปลอดภัยในเวลาค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์สายด่วนให้บริการอยู่ทั่ววิทยาเขต Bedford Park ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษาที่ Flinders

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

วิทยาเขต

  • รูปภาพ
  • แผนที่

ข้อมูลน่ารู้

Hotcourses Diversity Index

ข้อมูลนี้คืออะไร ?

FEEL AT HOME INDEX

0.8%
ของนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยมาจากไทย

การจัดอันดับ

QS World University Rankings 2020
ที่มา: QS

424th

Times Higher Education World University Ranking 2020
ที่มา: THE

251st

Academic Ranking of World Universities 2019
ที่มา: ARWU

401st

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.0ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

72ปริญญาตรี

72ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
detault image
close