Harvest Education Technical College

ออสเตรเลีย

เข้าชม171ครั้ง

ความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นแบรนด์สินค้าระดับโลก

  • โอกาสการทำงานจริง
  • หลักสูตรการสอนแบบกลุ่ม
  • ทางเลือกการเรียนอันทันสมัยและมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลสถาบัน

เกี่ยวกับ HETC

วิทยาลัยเทคนิค Harvest Education (HETC) เป็นเป็นองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่เปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศในสาขาธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความเป็นผู้นำและการจัดการ, การให้บริการและการนวดเพื่อการรักษา

HETC ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมุ่งเน้นในการสร้างศักยภาพของนักศึกษาเพื่ออาชีพการทำงานและช่วยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตและการบรรลุเป้าหมายของตนเอง แม้ว่าหลักสูตรของ HETC จะมีพื้นฐานความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ต่างจากวิทยาลัยแห่งอื่นๆก็ตาม HETC ได้มีการออกแบบและดำเนินการสอนหลักสูตรในหลากหลายรูปแบบเพื่อผลิตนักศึกษาที่เป็นนักนวัตกรรมไม่ใช่ผู้ลอกเลียนแบบ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สร้างทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเรียนการสอน ขณะที่นักศึกษาของวิทยาลัยจะมีคุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขณะที่สถาบันการศึกษาจำนวนมากจะดำเนินการสอนหลักสูตรในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว HETC ใช้กฎ 80/20 ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานจากการวิจัยและพิสูจน์แล้วว่าได้ผล โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนจะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติและการมีปฏิสัมพันธ์จริง, การเรียนรู้โดยบทบาทสมมุติและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีการเรียนภาคทฤษฎีและการสื่อสารทางเดียวเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

สถานที่ตั้ง

หลักสูตร

จุดเด่นของ HETC

ที่พัก

วิธีการสมัคร

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Harvest Education Technical College

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

A$19,830

หอในมหาวิทยาลัย

A$13,650

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

A$9200

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CRICOS

รหัสสถาบัน03243A

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ Harvest Education Technical College

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ Harvest Education Technical College

1
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 6 ครั้ง ดู 1 หลักสูตร
2
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 5 ครั้ง ดู 1 หลักสูตร