เรียนต่อช่วงโควิค-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ "เรียนที่มหาวิทยาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ ก่อนที่จะไปเรียนที่มหาลัยภายหลัง เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้
Video thumb

Kangan Institute

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

เข้าชม 706ครั้ง

กำลังเล่น
Join us at Kangan Institute

Kangan Institute

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน Kangan ตั้งอยู่ในเมือง Melbourne รัฐ Victoria และเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการฝึกอบรมและฝึกหัดอาชีพที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 91 ปีในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระดับอาชีวศึกษา สถาบัน Kangan ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสการได้งานหลังจากสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชามากมาย อย่างเช่นสาขายานยนต์, บริการสุขภาพและชุมชน, การออกแบบแฟชั่น, ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การให้บริการและความงาม ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 30,000 คนในแต่ละปี สถาบัน Kangan มีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับนักศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 สถาบันการศึกษาแห่งนี้เกิดจากการควบรวมสถาบันการศึกษาหลัก 4 แห่งเข้าด้วยกัน 5 วิทยาเขตของสถาบันประกอบด้วย Broadmeadows, Docklands, Essendon, Moonee Ponds และ Richmond นักศึกษานานาชาติเลือกให้สถาบัน Kangan เป็นจุดหมายปลายทางในการสนับสนุนการเดินทางของตนเอง และเตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและในสถาบัน Kangan ด้วยคลาสปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน คลาสนี้มีข้อมูลในแง่มุมต่างๆของการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย สถาบัน Kangan พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มอบการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

ตั้งอยู่เมือง Melbourne นักศึกษาต่างชาติจะได้อยู่ในเมืองที่มีความหลากหลายของประชากรที่มาจากทั่วโลก สถาบัน Kangan มีบริการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาต่างชาติ เช่น การสนับสนุนด้านภาษา, การให้คำปรึกษาส่วนบุคคล และการสนับสนุนในเรื่องการเรียน นักศึกษาสามารถใช้บริการสนับสนุนต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

สถาบัน Kangan มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตนเอง โดยทางสถาบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นหลักประกันทางเลือกเพื่อการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักศึกษา

CRICOS: 01218G

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$15,000

ระดับอาชีวศึกษา
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

A$17,170

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

A$21,041

ค่าเช่าที่พักโดยเฉลี่ย
ที่มา: Study in Australia
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

A$9,600

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Torrens และมหาวิทยาลัย Central Queensland ในแพ็คเกจปูพื้นฐานแพ็คเกจใหม่

สถาบัน Kangan ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Torrens และมหาวิทยาลัย Central Queensland (CQU) เพื่อเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพื่อการเรียนต่อในสาขาการบัญชีและแฟชั่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ

แพ็คเกจปูพื้นฐานแพ็คเกจใหม่ข้างต้น เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร:

 • สถาบัน Kangan เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาการออกแบบและการจัดการสินค้าแฟชั่นประยุกต์พร้อมด้วยทางเลือกในการเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่มหาวิทยาลัย Torrens หลังจากสำเร็จหลักสูตรนี้ รวมถึงการรับประกันโอกาสการเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์หลังจากสำเร็จการเรียนหลักสูตรอนุปริญญาการบัญชีด้วย
 • สถาบัน Kangan เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาการบัญชีเพื่อการเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีการบัญชีที่มหาวิทยาลัย Central Queensland หลังจากสำเร็จหลักสูตร

นักศึกษาของ Kangan ชนะเลิศรางวัลระดับชาติด้านการพยาบาล

Roxanne Riley นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรอนุปริญญา สาขาพยาบาลได้รับรางวัล 2018 Australian Nursing & Midwifery Federation (ANMF) – Victorian Branch Student Nurse Award เธอได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ยอดเยี่ยมของเธอเกี่ยวกับการพยาบาลระดับมืออาชีพ ควบคู่ไปกับทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่โดดเด่น

“สถาบัน Kangan ช่วยให้ฉันมาถึงเป้าหมายในอาชีพของฉัน โดยการนำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสอดรับกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ฉันมีทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นอาชีพพยาบาล” Riley กล่าว

คุณภาพการสอนและการสนับสนุนนักศึกษา

คุณภาพการสอนและการสนับสนุนนักศึกษา

สถาบัน Kangan มีหลักสูตรให้เลือกมากมายตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นพื้นฐานไปจนถึงอนุปริญญาขั้นสูง และหลักสูตรปูพื้นฐานมากถึง หลักสูตร สถาบัน Kangan เสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นมิตรด้วยอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการและวิชาชีพ

สถาบัน Kangan ปฏิบัติตามมาตรฐาน VRQA Minimum Standards of Registration และรับรองว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่ความถูกต้อง, การแข่งขันอย่างยุติธรรม, การยอมรับในความหลากหลาย และการชื่นชมมรดกทางวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง

คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของ สถาบัน Kangan ส่งเสริมนักศึกษาโดยการ ให้การดูแลเป็นรายบุคคล และคอยให้คำแนะนำและให้แนวทางในเรื่องต่อไปนี้:

 • ทักษะการเขียนเพื่อการเขียนเรียงความ (essays) และรายงาน
 • ไวยากรณ์และการสะกดคำ
 • ทักษะการเรียน
 • ทักษะการพูด

ทีมนานาชาติที่สถาบัน Kangan ยังให้ความมั่นใจว่านักศึกษาแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ (International Student Liaison officer) ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ความช่วยเหลือด้านที่พัก
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของชาวออสเตรเลียรวมถึงประเพณีต่างๆ
 • การให้แนะนำเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของออสเตรเลีย
 • การค้นหาสถานที่ซื้ออาหารที่ถูกใจ
 • การรับมือกับความคิดถึงบ้านและความเหงา

สถาบัน Kangan ยังมีบริการจัดหางานเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาหางานทำได้ขณะอยู่อาศัยและเรียนที่ออสเตรเลีย บริการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • เวิร์คช็อปการเขียนประวัติส่วนตัว (resume)
 • ความช่วยเหลือด้านการเขียนจดหมายสมัครงานและเกณฑ์การคัดเลือก
 • การฝึกสอนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อหานายจ้าง
 • เครื่องมือในการค้นหางานฟรี
 • คำแนะนำด้านการจ้างงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ
 • การเตรียมตัวและความช่วยเหลือด้านการสัมภาษณ์งาน
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

สถาบัน Kangan เสนอ หลักสูตร ในสาขาต่างๆดังนี้:

ยานยนต์

นักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์สามารถสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆที่มีการเปิดสอนที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ (ACE) อันทันสมัยที่วิทยาเขต Docklands

ธุรกิจ

วิทยาเขต Broadmeadows เปิดสอนหลักสูตรในสาขาการบัญชี, ธุรกิจและการจัดการ

ศูนย์แฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์แฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 20 หลักสูตรในสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น, การตกแต่งหน้าร้าน, การออกแบบภายใน, หมวกสตรี และ เส้นผมและความงาม

ศูนย์บริการสุขภาพและชุมชน

หลักสูตรสาขาสุขภาพ, การพยาบาล, การช่วยเหลือผู้พิการ, วิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ มีการสอนที่ศูนย์สุขภาพและบริการชุมชน

การปรุงอาหารและการอบขนมเชิงพาณิชย์

ภัตตาคาร Richards ที่ได้รับใบอนุญาตในวิทยาเขตเป็นศูนย์กลางของการเรียนหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมทั้งหมดสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสร้างชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Kangan มีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาสามารถปรับแต่งหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้

การศึกษาภาษาอังกฤษ

ศูนย์ฝึกอบรมของ ELICOS ใน Docklands มีหลักสูตรหลากหลายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเพื่อช่วยให้ผู้คนได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อการทำงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุด

สถาบัน Kangan มี ห้องสมุดเฉพาะ ที่วิทยาเขตใน Broadmeadows, Docklands และ Richmond ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือ, นิตยสาร, วารสาร และดีวีดี นักศึกษาสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม 

โรงอาหาร

โรงอาหารในวิทยาเขตมีบริการอาหารกลางวันและของว่างจานด่วนชั้นดีในราคาที่สมเหตุสมผล และด้วยที่นั่งอันสะดวกสบายและสถานที่อันแสนผ่อนคลาย นักศึกษาจะรักบรรยากาศที่ผ่อนคลายของโรงอาหาร โรงอาหารมีให้บริการที่วิทยาเขต Docklands และ Broadmeadows

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาทุกคน ด้วยความเร็วสูงถึง 100 Mbps และการครอบคลุมพื้นที่ไร้สายที่เพิ่มขึ้นนักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สันทนาการสำหรับนักศึกษา

ทีมที่ดูแลการมีส่วนร่วมและการเก็บข้อมูลของนักศึกษา จัดให้มีบริการสนับสนุนนักศึกษาฟรี รวมทั้งบริการนันทนาการ นักศึกษาจะได้เริ่มต้นการเดินทางและทัวร์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งจะมีการดำเนินการเป็นระยะๆ และกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจของนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความผูกพันซึ่งกันและกัน จะไม่มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อเมื่อมาเรียนที่สถาบัน Kangan

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ - หลักสูตร ELICOS ของสถาบัน Kangan เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย, หลักสูตร TAFE หรือการเตรียมพร้อมสำหรับการจ้างงาน

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ:

 • การเขียนเรียงความและรายงาน
 • การนำเสนอผลงาน
 • การสื่อสารด้วยความมั่นใจ
 • การค้นคว้าวิจัยและการอ้างอิง
 • การศึกษาอย่างอิสระและการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • การพัฒนาด้านไวยากรณ์และคำศัพท์
 • การสร้างความคิดและการนำความคิดนั้นไปใช้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน

ELICOS Center ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต Docklands ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Southern Cross และอยู่ใกล้กับริมน้ำ รวมถึงร้านกาแฟที่ทันสมัยและศูนย์การค้าบูติก

ความเห็นจากนักศึกษา

ความเห็นจากนักศึกษา

ฟังสิ่งที่นักศึกษาพูด ด้วยความชื่นชม จากนักศึกษาต่างชาติที่ประสบความสำเร็จที่สถาบัน Kangan

Jemy Kondo – อนุปริญญาการออกแบบและการจัดการสินค้าแฟชั่นประยุกต์ / มาเลเซีย

“ก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่ออสเตรเลีย ดิฉันพยายามค้นหาสถาบันสอนด้านแฟชั่นเพราะเป็นสาขาที่ดิฉันสนใจและอยากทำเป็นอาชีพ ดิฉันเลือกมาเรียนที่ Kangan เพราะคิดว่าที่นี่คือสถาบันที่ดีที่สุด ดิฉันชอบการเรียนที่นี่เพราะมีสภาพแวดล้อมและอาจารย์ที่ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนได้อย่างดีมาก”

“ดิฉันได้เรียนรู้มากมายที่สถาบัน Kangan และมีความสุขและตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเสื้อผ้าของดิฉันแสดงบนเวทีที่งานแฟชั่นโชว์ประจำปี ดิฉันมีความสุขและภูมิใจมากจนไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้”

Joseph Roger Jonathan Thompson - อนุปริญญาเทคโนโลยียานยนต์ / มอริเชียส

สถาบัน Kangan จะคอยให้ความช่วยเหลือในการค้นหาโอกาสงานเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบันผมทำงานที่ Good Year เพื่อเป็นช่างยนต์ที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

Frederick Milal Onaput - อนุปริญญาเทคโนโลยียานยนต์ ปาปัวนิวกีนี

“ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหาร Kangan ACE (ประธานบริหารและทีมงานบริหาร) และแผนกนักศึกษานานาชาติสำหรับโอกาสการเรียนหลักสูตรสาขายานยนต์ที่สถาบันแห่งนี้”

“ผมมีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าผมตัดสินใจถูกต้องที่เลือกมาเรียนที่สถาบันนี้เนื่องจากการเรียนการสอนของที่นี่เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง หลักสูตรการเรียน, สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฝึกอบรมต่างๆมีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญของหลักสูตรนี้คือประสบการณ์การทำงาน ผมต้องขอขอบคุณโครงการฝึกงานซึ่งช่วยเสริมการเรียนได้อย่างดียิ่ง ในความเห็นของผม หลักสูตรสาขายานยนต์ของ Kangan เป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยม”

Shu-Ting Lin – ELICOS / ไต้หวัน

เราเรียนร่วมกันและเราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราทำกิจกรรมพิเศษร่วมกัน เราเล่นบาสเก็ตบอลและปาร์ตี้บาร์บีคิวที่สวนร่วมกัน

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

Profile image1
close