Centennial College

แคนาดา

เข้าชม12270ครั้ง

วิทยาลัย Centennial ซึ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกใน Ontario จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงของแคนาดาที่มุ่งเน้นภาคปฏิบัติและอาชีพในราคาที่สามารถจ่ายได้

 • สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลในเมือง Toronto ประเทศแคนาดา
 • หลักสูตรแบบสหกิจศึกษาและฝึกงานที่มีบริการบรรจุเข้าทำงาน
 • ทำงานพร้อมไปกับการเรียนและขออนุญาตทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักศึกษานานาชาติมากกว่า 6800 คน
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

 • เกี่ยวกับวิทยาลัย Centennial
 • การเรียนในประเทศแคนาดา
 • สถาบันสอนด้านวิชาการ
 • การรับเข้าเรียน
 • ที่พัก
 • ชิวิตในวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ของนักศึกษ
เกี่ยวกับวิทยาลัย Centennial

วิทยาลัย Centennial เป็นวิทยาลัยตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักศึกษานานาชาติในประเทศแคนาดา ในฐานะวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยรัฐบาลในรัฐ Ontario ทำให้วิทยาลัย Centennial มีชื่อเสียงอันดีในด้านหลักสูตรการเรียนแบบแคนาดาที่มีคุณภาพสูงและมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรที่มุ่งเน้นอาชีพประกอบด้วยชั้นเรียนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม, การเรียนในห้องทดลองและภาคสนาม, การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและการบรรจุเข้าทำงานภายใต้หลักสูตรสหกิจศึกษาและฝึกงานที่มีคุณภาพเยี่ยม วิทยาลัย Centennial มีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำในด้านการศึกษาระดับนานาชาติ นักศึกษานานาชาติของ Centennial จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในการปรับตัวเข้ากับการเรียน, การทำงานและการอยู่อาศัยในประเทศแคนาดา

วิทยาลัย Centennial ประกอบด้วย 5 วิทยาเขตและ 8 คณะวิชาในเมือง Toronto ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา, สูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรเร่งรัดในสาขาธุรกิจ, เทคโนโลยีวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์, การสื่อสาร, สื่อและการออกแบบ, สุขภาพและชุมชนศึกษา, การให้บริการ, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและการคมนาคม รวมถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ (ELL) และหลักสูตรปูพื้นเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

หลายๆหลักสูตรจะมอบคุณสมบัติในการได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพของประเทศแคนาดา นอกจากนี้ด้วยข้อตกลงการโอนหน่วยกิตมากกว่า 150 หน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ Centennial ในประเทศแคนาดาและทั่วโลกจะช่วยให้คุณมีโอกาสสำเร็จคุณวุฒิปริญญาได้หลังจากสำเร็จการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดาได้รับการกำหนดมาตรฐานโดยรัฐบาลเพื่อให้หลักสูตรการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอย่างเช่นวิทยาลัย Centennial มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ในฐานะวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับของรัฐ Ontario ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Ontario (MTCU)

เหตุใดควรเลือกเรียนที่วิทยาลัย Centennial?

1. ผู้นำในการศึกษานานาชาติ:
ประธานของวิทยาลัย Centennial ได้รับรางวัล 2015 CBIE President’s Award ในความเป็นผู้นำอันยอดเยี่ยมด้านการศึกษานานาชาติ นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้รับรางวัล International Excellence จากสำนักงานการศึกษานานาชาติแห่งประเทศแคนาดา (CBIE) และสมาคมวิทยาลัยชุมชนแห่งประเทศแคนาดา (CICan) อีกด้วย

2. วิทยาลัยการวิจัยระดับชั้นนำ:
วิทยาลัย Centennial ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านนวัตกรรมในการวิจัยประยุกต์ในประเทศแคนาดา (รางวัล 2015 Awards of Excellence ของ CICan) ศูนย์วิจัยประยุกต์และนวัตกรรมของวิทยาลัย Centennial จะมอบโอกาสระดับโลกในการทำงานโครงการวิจัยประยุกต์ในสาขาพลังงานยั่งยืน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การจัดระบบเครือข่ายไร้สาย, อนิเมชั่นและเกมส์, การบินและเครื่องจักรอัตโนมัติ, สุขภาพ, สื่อดิจิตอล, การให้บริการและความเป็นพลเมืองและความเสมอภาคทั่วโลก

3. ชื่อเสียงในด้านความสำเร็จของนักศึกษา

 • วิทยาลัย Centennial ได้รับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้จ้างงานที่ดีที่สุดในบรรดาวิทยาลัยในเขตพื้นที่เมืองและชานเมือง Toronto (การสำรวจดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่กำหนดโดยรัฐบาล, 2014/15)
 • วิทยาลัยอันดับ 1 สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากการจัดอันดับโดย National Engineering Month ประจำปี 2015
 • ได้รับรางวัลเกียรตินิยมสูงสุดจากสมาคมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศแคนาดาประจำปี 2015
 • ได้รับรางวัลเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมจากสมาคมหนังสือพิมพ์ชุมชน Ontario ประจำปี 2015
 • นักศึกษาสาขายานยนต์ 3 คนของวิทยาลัย Centennial ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีของรัฐ Ontario ประจำปี 2015
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสมาคมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ Ontario ประจำปี 2015

4. หลักสูตรที่มอบประสบการณ์ระดับโลก:
หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้วิทยาลัย Centennial มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆคือหลักสูตรที่มอบประสบการณ์ระดับโลกของวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกงาน, โครงการแลกเปลี่ยนประจำภาคเรียน, การเรียนภาคสนาม, โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ, การเรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนานานาชาติต่างๆทั่วโลก ติดตามบล็อกของนักศึกษาวิทยาลัย Centennial เกี่ยวกับประสบการณ์ระดับโลก

ตัวอย่างการฝึกงานนานาชาติอาทิเช่น UNESCO International Institute of Educational Planning (IIEP), ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (หลักสูตรการจัดการโครงการ), Beijing Century Wall Culture & Arts LTD, ปักกิ่ง, ประเทศจีน (หลักสูตรการเดินทางและมรดกทางวัฒนธรรม), Wildlife and Ecological Investments, เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม)

5. ได้ประโยชน์จากโอกาสการฝึกงาน

วิทยาลัย Centennial มีบริการบรรจุเข้าทำงานในหลักสูตรสหกิจศึกษาและฝึกงานที่ดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกลุ่มคน ผู้อพยพเข้าเมืองที่ได้ทำงานและเรียนในประเทศแคนาดาจะมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในตลาดงานของประเทศแคนาดา

“ผู้อพยพเข้าเมืองที่มีทั้งประสบการณ์การทำงานและการเรียนในประเทศแคนาดามาก่อนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าผู้อพยพที่ไม่มีประสบการณ์ในประเทศแคนาดามาก่อน 42%-63%” – 2015 StatsCanada

หลักสูตรสหกิจศึกษาและฝึกงานจะรวมการฝึกงานเป็นเวลา 1, 2 หรือ 3 ภาคเรียนที่ซึ่งคุณจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสาขาอุตสาหกรรมของคุณ ประสบการณ์การทำงานที่ได้รับเพิ่มเติมนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดี (เงินเดือนที่สูงขึ้น) เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาของวิทยาลัย Centennial จำนวนมากได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลาโดยผู้จ้างงานในหลักสูตรสหกิจศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยผู้จ้างงานเชื่อว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นวิธีการอันดีเยี่ยมในการดึงดูดและประเมินลูกจ้างที่มีศักยภาพในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Centennial จะมีความพร้อมในการทำงาน โดยผู้จ้างงานมากกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจหรือพึงพอใจมากกับการเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจาก   Centennial เข้าทำงาน

ลิงค์: ดูข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์นักศึกษาจาก Facebook, Instagram หรือ Twitter ของวิทยาลัย Centennial

การเรียนในประเทศแคนาดา
สถาบันสอนด้านวิชาการ
การรับเข้าเรียน
ที่พัก
ชิวิตในวิทยาลัย
ประสบการณ์ของนักศึกษ

สเตปต่อไป

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.5

ปริญญาตรี

6.5

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

88

ปริญญาตรี

84

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Centennial College

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ที่มา: Government of Canada

CAD$11000

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Government of Canada

CAD$5250

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

CAD$13590

ปริญญาโทและปริญญาเอก

CAD$13570

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ Centennial College

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ Centennial College

1
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 1104 ครั้ง ดู 53 หลักสูตร
2
ท่องเที่ยวและการบริการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
เข้าชม 904 ครั้ง ดู 19 หลักสูตร
3
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 800 ครั้ง ดู 31 หลักสูตร
4
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เข้าชม 570 ครั้ง ดู 43 หลักสูตร
5
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ
เข้าชม 518 ครั้ง ดู 20 หลักสูตร
6
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 396 ครั้ง ดู 18 หลักสูตร