เรียนต่อช่วงโควิค-19: เช็คข้อมูลเรียนต่อล่าสุดของมหาลัยได้ตรงนี้
Video thumb

Columbia College

แคนาดา แคนาดา

เข้าชม 45ครั้ง

กำลังเล่น
Join us at Columbia College

หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์สำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

วิทยาลัย Columbia เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งแรกในรัฐ British Columbia ของประเทศแคนาดาในด้านการโอนหน่วยกิตไปยังการเรียนระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสำเร็จด้านการเรียนสำหรับนักศึกษา, ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมอบเส้นทางการเรียนระดับอุดมศึกษาอันมีนวัตกรรม

วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้นักศึกษานานาชาติสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขกับชีวิตการเรียนในประเทศแคนาดา วิทยาลัย Columbia สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยการผสมผสานความเป็นเลิศด้านวิชาการและการสอน รวมถึงบริการช่วยเหลืออันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายสูง โดยมีนักศึกษามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงมีสภาพแวดล้อมการเรียนที่เคารพซึ่งกันและกัน, มีความใฝ่รู้และช่วยเหลือกัน

นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาลัย Columbia จะได้สัมผัสกับภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มีความสวยงามรอบเมือง Vancouver ไปพร้อมๆกับการเรียนได้ในทุกๆวัน นอกจากนี้ Vancouver ยังเป็นเมืองที่ปลอดภัย, น่าอยู่อาศัยและสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของโลกด้วย การเรียนที่วิทยาลัย Columbia เป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างดีเยี่ยมของวัฒนธรรมในเมืองใหญ่, การเรียนที่มีคุณภาพระดับโลกและธรรมชาติอันสวยงามของภูมิภาคแปซิฟิกเหนือ

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

CAD$16,050

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

CAD$10,118

หอในมหาวิทยาลัย

CAD$6,600

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ไม่นานมานี้ วิทยาลัย Columbia ได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ‘Career Life Connections’ ที่บรรจุอยู่ในหมวดหลักสูตรระดับไฮสคูลของวิทยาลัย หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อการสำรวจเรียนรู้วิชาชีพ, การเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ และการมีโอกาสสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้จะส่งผลให้เกิดโครงการวิจัยรวบยอดในสาขาความเชี่ยวชาญของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะนำเสนอสู่ผู้ฟังที่เป็นบุคลากรมืออาชีพและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนเองในด้านการเรียนแบบประยุกต์และวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อยกระดับทักษะส่วนบุคคล, ความสำเร็จด้านวิชาการ, การพัฒนาความสามารถที่มีความสำคัญและการวางแผนอาชีพ โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือการเข้าสู่ตลาดงานโดยตรง

ทางวิทยาลัยยังคงมีการขยายบริการโฮมสเตย์อันมีชื่อเสียงของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง บริการนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของบริการต่างๆที่วิทยาลัย Columbia มีมอบให้นักศึกษา และเป็นหนึ่งในบริการที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์การเรียนแบบแคนาดาอย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการนี้ได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วโลกและเป็นองค์ประกอบหลักของประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

วิทยาลัย Columbia ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 และมีชื่อเสียงในฐานะวิทยาลัยนานาชาติที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศแคนาดาพร้อมด้วยชื่อเสียงในความเป็นเลิศ โดยในแต่ละปีมีนักศึกษาหลายพันคนจากทั้งในประเทศแคนาดาและทั่วโลกที่ได้สำเร็จคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของวิทยาลัย Columbia และสามารถใช้คุณวุฒินั้นเป็นใบเบิกทางสู่ชีวิตการเรียนที่ดีเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัย

แกนหลักที่สำคัญของการดำเนินงานของวิทยาลัยคือคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงจากพื้นเพส่วนตัวและวิชาการอันหลากหลาย นักการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเหล่านี้มีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย Columbia และมีการใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อนำการเรียนในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริง

นักศึกษาของวิทยาลัย Columbia จะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนที่มีคุณภาพและการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวจากอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยจะสามารถใช้บริการกวดวิชาฟรีได้อย่างไม่จำกัดในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่นภาษาอังกฤษ, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยหลายหลักสูตรที่ระดับชั้นปีที่หนึ่งหรือสองซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จคุณวุฒิอนุปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Columbia คุณวุฒินี้สามารถใช้เพื่อการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศได้โดยตรง ประกาศนียบัตรอนุปริญญาตรีนี้มีคุณค่าในตัวเอง แต่ก็สามารถใช้เพื่อการเข้าเรียนในชั้นปีที่สามที่มหาวิทยาลัยได้ รวมถึงยังช่วยให้นักศึกษาสามารถขอใบอนุญาตทำงานในประเทศแคนาดาได้นานสูงสุดถึงสามปีด้วย

หนึ่งในข้อดีที่ดีเยี่ยมของการเรียนที่วิทยาลัย Columbia ก่อนโอนย้ายไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยคือการประหยัดเงินได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบมาตรฐาน อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเรียนในสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่น่าเรียนและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับไฮสคูลซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ British Columbia อีกด้วย นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ของวิทยาลัย Columbia จะมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการเรียนต่อเพิ่มเติมในประเทศแคนาดา

นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของตนเองก่อนที่จะเรียนต่อเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปนี้เพื่อการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย, โอนหน่วยกิตของหลักสูตรหรือสำเร็จการเรียนหลักสูตรระดับไฮสคูลที่วิทยาลัย:

 • ข้อกำหนดเฉพาะตามระดับของหลักสูตร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอ
 • มีอายุ 15 ปีหรือมากกว่าเมื่อเริ่มต้นการเรียน

นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับหลักสูตรที่เลือกเรียนจะสามารถเรียนหลักสูตรซึ่งผสมผสานการเรียนเชิงวิชาการกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ดำเนินการสอนโดยวิทยาลัย

ทางวิทยาลัยไม่มีการกำหนดระดับความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรของวิทยาลัย Columbia แต่นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนและเริ่มต้นการเรียนในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นปีใดก็ตาม การแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการผ่านวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

 • การผ่านการประเมินความรู้ทางภาษาและการเขียน (LWA – Language & Writing Assessment) เมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัย Columbia ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียน
 • ส่งผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษขั้นต่ำจากสถาบันสอบภายนอก
 • ส่งผลคะแนนสอบขั้นต่ำตามที่กำหนดในวิชา English 12 หรือ Communication 12 ในรัฐ British Columbia
 • ส่งผลคะแนนสอบขั้นต่ำตามที่กำหนดในวิชาภาษาอังกฤษปีแรกที่ดำเนินการสอบที่วิทยาลัยแห่งอื่นๆหรือที่มหาวิทยาลัยในรัฐ British Columbia ซึ่งมีรายชื่อใน British Columbia Transfer Guide
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาลัย Columbia ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนของกลุ่มชนพื้นเมือง Coast Salish Peoples ซึ่งชุมชนและวิธีการดูแลรักษาภูมิประเทศของชนพื้นเมืองเหล่านี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับวิทยาลัยในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณาจารย์ของวิทยาลัยและการส่งเสริมหลักการเรียนรู้แบบยั่งยืน ทางวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัย, ความหลากหลายและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์

Vancouver เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัย เมืองอันมีเอกลักษณ์ที่นักศึกษาจะสามารถใช้เวลาในยามเช้าที่ชายหาดและในช่วงบ่ายเดินทางไปเล่นสกีหรือเดินเขาบนเทือกเขาได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เมือง Vancouver เป็นศูนย์กลางอันมีชีวิตชีวาในด้านศิลปะ, วัฒนธรรม, อาหารและความบันเทิง พร้อมด้วยบริการขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยม นักศึกษาที่พักอาศัยในเมือง Vancouver จะพบว่าการเรียนควบคู่กับการใช้ชีวิตอันมีชีวิตชีวาในเมืองนี้มีความสะดวกสบาย, ปลอดภัยและมีความสุข

วิทยาลัยเป็นวิทยาเขตในเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Vancouver เพียง 10 นาที โดยอยู่ในทำเลที่ตั้งอันสะดวกสบายและสามารถเดินทางถึงได้ด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า ‘Main Street Science World’ โดยการเดินแค่ 5 นาที

นอกจากนี้วิทยาลัย Columbia ยังมีสโมสรและชมรมต่างๆมากมาย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่, พัฒนาทักษะใหม่ๆหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

วิทยาลัย Columbia มีทีมงานรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนและน่าเชื่อถือของวิทยาลัย

บริการด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตประกอบด้วยบริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีจะลาดตระเวนตรวจตราวิทยาเขตทั้งโดยการเดินเท้าและบนยานพาหนะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม, ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์รู้สึกปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือที่ต้องการ โดยมี บริการรักษาความปลอดภัยทั่ววิทยาเขตที่สามารถให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อาทิเช่น:

 • การตรวจตราวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการเดินเป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การดูแลและเฝ้าติดตามระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ
 • การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในวิทยาเขต
 • การรายงานและจัดทำเอกสารด้านเหตุอาชญากรรม
 • การประเมิน, การทดสอบและการดูแลระบบป้องกันอัคคีภัย
 • การทำงานร่วมกับแผนกบริการด้านเหตุฉุกเฉินต่างๆ
 • การดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของทุกอาคารในวิทยาเขต
 • การกำจัดวัตถุอันตราย
 • การตรวจสอบและบรรเทาภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินในวิทยาเขต
 • แผนกของหาย
 • การจัดระเบียบการจอดรถในวิทยาเขต

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.5ปริญญาตรี

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

79ปริญญาตรี

ค้นหาศูนย์สอบ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close