Mount Saint Vincent University

แคนาดา แคนาดา

เข้าชม36ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Mount Saint Vincent University (The Mount) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1873 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Halifax มณฑลโนวาสโกเทีย แคนาดา The Mount มีโปรแกรมการเรียนการสอนจำนวนมากซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกซ์ ชีววิทยา เคมี การศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จิตวิทยา ฟิสิกซ์ การสื่อสาร และโภชนาการของมนุษย์แบบประยุกต์ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ 4,050 คนจาก 50 ประเทศและมีศิษย์เก่ากว่า 30,000 คนทั่วโลก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Mount Saint Vincent University

  • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
  • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • มนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Mount Saint Vincent University

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

CAD$9,385

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย
ที่มา: Government of Canada

CAD$5,250

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

CAD$14,861

ปริญญาโทและปริญญาเอก

CAD$10,550

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ