University of Southampton

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 122

ดู
11499
ถูกใจ
96

Aberystwyth University

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู
799
ถูกใจ
7

Lancaster University

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 139

ดู
2670
ถูกใจ
28

Queen's University Belfast

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

ดู
1960
ถูกใจ
8

University of Portsmouth

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ดู
3997
ถูกใจ
28

Ulster University

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู
1184
ถูกใจ
10