Swansea University

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

ดู
5386
ถูกใจ
30

University of Westminster, London

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู
9098
ถูกใจ
106

University of Glasgow

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 99

ดู
7806
ถูกใจ
81

Manchester Metropolitan University

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู
2011
ถูกใจ
19

University of Reading

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

ดู
31839
ถูกใจ
190

University of Sheffield

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 117

ดู
30981
ถูกใจ
188