cpc hero image
สาขาวิชา

30 มหาวิทยาลัย

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

นิวซีแลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ดู
8684
ถูกใจ
67
University of Reading

University of Reading

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

ดู
18705
ถูกใจ
135
Lakehead University

Lakehead University

แคนาดา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

ดู
1377
ถูกใจ
7
University of Otago

University of Otago

นิวซีแลนด์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

ดู
6011
ถูกใจ
50
University of Aberdeen

University of Aberdeen

สหราชอาณาจักร

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 168

ดู
7400
ถูกใจ
43
Michigan State University

Michigan State University

สหรัฐอเมริกา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 84

ดู
5213
ถูกใจ
89