ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Completion of eight (8) selected units as below:

  • AHCAGB518 Develop climate risk management strategies
  • AHCAGB610 Manage the production system
  • CPPWMT5045 Develop site safety plans
  • AHCMOM601 Analyse machinery Options
  • AHCBUS610 Manage agribusiness risk
  • AHCBUS613 Manage human resources
  • BSBMGT621 Design and manage the enterprise QA system
  • AHCBUS511 Manage enterprise staff requirement

Study Mode: Classroom face to face only (20 hours per week)

CRICOS

104913E

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (52 สัปดาห์)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

To suit the client/individual

สถานที่

Australian College of Agriculture and Horticulture

City Campus,

Suite 2, Level 11, 55 Swanston Street,

MELBOURNE,

Victoria,

3004, MELBOURNE, Australia

เต็มเวลา (52 สัปดาห์)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

To suit the client/individual

สถานที่

Cairns City Campus

Level 3, 67 Lake Street,

CAIRNS CITY,

Queensland,

4870, CAIRNS, Australia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Academic Requirement: Completion of equivalent to Diploma or higher, Year 12 equivalent completed, or currently employed in the Agriculture Industry, with at least 36 months equivalent employment.

Age: 16 plus

English Proficiency Requirement: All candidates must complete a Language Literacy & Numeracy Assessment, assessed by the Language Studies Department.

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้