ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Under new national regulations, people looking to start their career as a financial planner will need to study a FASEA-approved degree from 2019. As a result, the Financial Planning Association (FPA) predicts there will be a shortage of financial planners and a high demand for newly-qualified graduates. There is no better time to launch your career.

Course content has been designed and developed with leading industry experts to ensure that what you learn is practical and relevant. Throughout your studies, you’ll have access to cutting-edge research associated with meeting client-specific needs in light of complex regulatory requirements.

Our Centre for Applied Finance and Economics provides multi-disciplinary research on the dynamics of domestic and global economies and financial systems, bringing together economists, accountants and finance specialists from a range of backgrounds.

You’ll also be able to build your professional network through our Business Career Mentor Program which pairs you with an experienced business professional. The six-month program is offered online and runs from March every year.

What you'll learn

You’ll start with a solid foundation of business, before moving into your financial planning specialisation. You’ll develop a strong skill set in areas such as personal budgeting, superannuation and retirement planning, investment management, financial risk management, insurance planning and tax planning.

This degree has a strong focus on real-world, practical learning. As a student, you’ll learn to prepare a Statement of Advice for a client using XPlan – the most widely used financial planning software in Australia. Throughout your studies, you’ll use databases like Morningstar to research financial products, investigate real-world case studies from UniSuper, one of Australia’s largest superannuation funds and be involved in statistical analysis and ‘trading games’ using real industry data.

As a graduate, we’ll make sure you stand out from the crowd. You’ll learn contemporary career planning strategies and techniques to enhance your employability and achieve your career goals. You’ll also have opportunities to connect with the leading industry body, the Financial Planners Association (FPA) and other industry professionals.

Your career

The role of a financial planner extends beyond investing money. It’s a valued profession that empowers individuals to make informed financial decisions for themselves and their families.

As a financial planner, your career options are endless. You could find yourself working at financial institutions, investment banks, superannuation and insurance funds, financial advisory firms – or you could be self-employed and set up your own practice. Financial planners can also choose to specialise in a number of areas, such as tax planning, risk management or retirement planning.

Under new national regulations, people looking to start their career as a financial planner will need to study an accredited degree from January 2019. All financial planners currently working in industry will need to complete a FASEA-approved degree by 2024 in order to continue practising.
In addition to new education standards, financial planners are required to meet new professional requirements set by FASEA. This includes completing a professional year, passing a national exam, undertaking Continuing Professional Development (CPD) and completing a code of ethics course.

Careers to consider include:

  • Qualified financial planner or financial adviser
  • Investment manager
  • Insurance broker
  • Estate planner
  • Superannuation consultant
  • Wealth manager
  • Client relationship manager

ตัวเลือกคอร์ส

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล (3 )

ค่าเรียน
A$23,000.00 (461,373 ฿) ต่อปี
This fee refers to per 1.0 EFTSL

นี่เป็นตัวเลขโดยเฉลี่ย กรุณาติดต่อสถาบันเพื่อเชคความถูกต้อง

เริ่มเรียน

ประมาณ กรกฎาคม, กันยายน 2020

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Applicants are required to meet one of the following criteria with a competitive result:
Higher education study: Successfully completed equivalent to a minimum of half a year of full-time study of a higher education program at a recognised higher education provider OR
Vocational Education and Training (VET): Complete an award from a registered training organisation at Certificate IV or above OR
Work and life experience: Passed a University of South Australia Online literacy and numeracy test and have relevant work experience, or Completed a University of South Australia Foundations Studies program or equivalent, or Qualify for Special Entry OR
Recent secondary education: Completed a secondary education qualification equivalent to SACE, such as an interstate year 12 or international qualification.

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลักสูตรออนไลน์ 100% ของมหาวิทยาลัย South Australia จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมและมีความยืดหยุ่นในการเรียนได้อย่างเต็มที่

  • อันดับ 1 ของออสเตรเลียด้านคุณภาพการศึกษา (2019 THE Rankings)
  • ระบบการเรียนทางออนไลน์แบบอินเตอร์แอคทีฟในระดับสูง
  • เรียนทางออนไลน์ 100%