ปริญญา 2 ประเทศ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
แผนการเรียน

ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

This programme covers core modules ranging from practical, theoretical work and continuous assessment. Students will be able to demonstrate responsibility for managing their learning by evaluating their own progress and making autonomous decisions. They will also be able to communicate verbal and visual ideas effectively and professionally.

Programme aims and objectives:

• To equip students with the essential professional, creative, intellectual and technical skills in order to work successfully within the profession of graphic design and related areas of employment;

• To introduce students to the practice of research and the analysis of information, the formation of sound independent judgments through reflection and evaluation and the presentation of well-reasoned arguments;

• To develop students of distinctive personal visual skills and personal vision encouraged through exciting and challenging practical and theoretical projects during the course of the programme;

• To encourage students to take their place in the world as an individual, fully aware of the roles and responsibilities of professional design practice and the ability to contextualize design within global, social and cultural frameworks.

Professional body recognition

First City UC will pay for the student membership subscription to the Graphic Design Association Malaysia (wREGA). Student has the opportunity to keep abreast with developments in the industry.

Learning outcome

To equip students with the essential professional, creative, intellectual and technical skills in order to work successfully within the profession of graphic design and related areas of employment;

To introduce students to the practice of research and the analysis of information, the formation of sound independent judgments through reflection and evaluation and the presentation of well-reasoned arguments

To develop students of distinctive personal visual skills and personal vision encouraged through exciting and challenging practical and theoretical projects during the course of the programme

To encourage students to take their place in the world as an individual, fully aware of the roles and responsibilities of professional design practice and the ability to contextualize design within global, social and cultural frameworks

Career outcome

• Art Direction

• Design Consultancies

• Advertising Agencies

• Television Graphics

• Publishing and Multimedia Companies

• Motion Graphics Companies

• Post-Production Firms

• Visual Merchandising

• Branding and Identity Agencies

• Illustration Companies

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Design and Built Environment

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

Students are required to complete international academic qualification equivalent to Malaysian STPM - Minimum 2Cs with credit in Mathematics at SPM or its equivalent, UEC - Minimum 5Bs (including English and Mathematics), GCE A-Level - Minimum 2Es with 5 credits in GCE O Level / SPM (including English and Mathematics), Foundation Matriculation - Pass with minimum CGPA 2.0 with credit in Mathematics in SPM or its equivalent, Diploma - Pass minimum CGPA 2.5 with a credit in Mathematics in SPM or its equivalent. Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Students must have a Foundation in Art and Design or UEC (art and design stream) or equivalent qualifications;

STPM / A-levels / Diploma: Relevant studies with appropriate art portfolio will be evaluated on a case-by-case basis.

Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government

ตัวเลือกคอร์ส

คอร์สจากมหาวิทยาลัยนี้

First City University College เปิดสอนโปรแแกรม Pathway ในสาขานี้
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต