ปริญญา 2 ประเทศ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
แผนการเรียน

ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

This programme is crafted to develop creative and knowledgeable graduates who are armed with skills and ability to embark on careers as professional interior architects.

Graduates will be able to:

• Understand the role of design and the designer within a professional context.

• Have a theoretical and critical perspective of design within its cultural, social, political and economic context.

• Align the design and development of interior spaces with the architectural context and building envelope.

• Understand structural, technical and material considerations at an appropriate level.

• Design interior spaces in a rational, sensitive and articulate manner that contributes to the creation of a physical framework for a sustainable environment and society.

Professional body recognition

• Graduates are eligible to be Non-Corporate Member of the Malaysian Institute of Interior Designers (MIID).

• After relevant working experience and fulfilling the requirements by MIID, members are eligible to be upgraded to Corporate Member.

• Thereafter one may apply to the Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) to be a registered Interior Designer, subject to meeting LAM’s condition.

• First City UC will pay for the student membership subscription to the MIID. Student has the opportunity to keep abreast with developments in the industry.

Learning outcome

Understand the role of design and the designer within a professional context.

Have a theoretical and critical perspective of design within its cultural, social, political and economic context.

Align the design and development of interior spaces with the architectural context and building envelope.

Understand structural, technical and material considerations at an appropriate level.

Design interior spaces in a rational, sensitive and articulate manner that contributes to the creation of a physical framework for a sustainable environment and society.

Career outcome

• Interior Design Companies

• Architecture Firms

• Furniture Manufacturer

• Lighting Design Consultant

• Exhibition Design Consultant

• Exhibition Designer

• Set Designers and Retail Designers

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Design and Built Environment

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3.5 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

Students are required to complete international academic qualification equivalent to Malaysian STPM - Minimum 2Cs with credit in Mathematics at SPM or its equivalent, UEC - Minimum 5Bs (including English and Mathematics), GCE A-Level - Minimum 2Es with 5 credits in GCE O Level / SPM (including English and Mathematics), Foundation Matriculation - Pass with minimum CGPA 2.0 with credit in Mathematics in SPM or its equivalent, Diploma - Pass minimum CGPA 2.5 with a credit in Mathematics in SPM or its equivalent. Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Students must have a Foundation in Arts and Design or UEC (art and design stream) or equivalent qualifications

OR STPM/ A-Levels/ Diploma in relevant studies with appropriate art portfolio will be evaluated on a case-by-case basis.

Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government

ตัวเลือกคอร์ส

คอร์สจากมหาวิทยาลัยนี้

First City University College เปิดสอนโปรแแกรม Pathway ในสาขานี้
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ First City University College

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต