ปริญญา 2 ประเทศ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
แผนการเรียน

ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

This honors degree programme provides the requisite knowledge, skills and competencies in marketing theories, perspectives and applications in a globalised world. Graduates will be able to formulate marketing plans, craft marketing strategies and manage customer relations in a challenging and socially networked environment.

Students can apply to be CIM (Student) Affiliate at discounted membership fee.

Learning outcome

Upon completion of the programme, students are expected to be able to:

• Demonstrate a secure knowledge and understanding of the variety of organizational types, objectives, operational behavior and managerial and strategic approaches, both within and between organizations

• Evaluate markets as a method of resource allocation, ‘markets failures’ and policy corrections, both product and factor markets

• Analyses how consumer behavior responds to a variety of price and non-price ‘signals’

• Critically analyses the contribution of the internal environment to formulating and implementing business decisions, including internal relationships, sources of power, communication structures, management and development of people

• Demonstrate a critical awareness of the external environment within which businesses operate, including economic, technological, demographic, environmental, ethical, legal, political socio-cultural and cross-cultural aspects

• Use inductive, deductive and other analytical approaches to identify potential linkages between variables and generate testable hypotheses

• Evaluate the contribution of various qualitative and quantitative techniques to the solution of problems identified

• Use communication and information technology effectively for business applications

• Devise marketing strategies through effective problem solving and decision making

Career outcome

• Marketing Director

• Corporate Branding Consultant

• Business Development Manager

• Sales Director

• Retail Manager

• Advertising & Promotions Manager

• Product Development Director

• Brand Director

• Director of Consumer Research

• Digital Marketing Manager

• Social Media Consultant

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Business, Hospitality and Communication Studies

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

Students are required to complete international academic qualification equivalent to Malaysian STPM - Minimum 2Cs with credit in Mathematics at SPM or its equivalent, UEC - Minimum 5Bs (including English and Mathematics), GCE A-Level - Minimum 2Es with 5 credits in GCE O Level / SPM (including English and Mathematics), Foundation Matriculation - Pass with minimum CGPA 2.0 with credit in Mathematics in SPM or its equivalent, Diploma - Pass minimum CGPA 2.5 with a credit in Mathematics in SPM or its equivalent. Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Successful completion of STPM or equivalent

Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government

IELTS band 6.0

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ First City University College

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต