ปริญญา 2 ประเทศ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
แผนการเรียน

ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

Mass communication refers to the process of transferring or transmitting a message to a large numbers of people through the use of mass media such as newspapers, magazine, television, radio, videos, advertisements, film or the Internet. Due to its relevance to all people around the world & its significant roles in business, Mass Communication becomes a popular choice of study in university.

This honors degree programme provides you with in-depth knowledge to keep pace with the ever-changing demands of the media and communications industry. Students will be engaged to study advertising, corporate, institutional and electronic media, journalism, production management, public relations, telecommunications and visual communications.

Students will also get to work on practical projects and skills to ensure their effectiveness as a future communicator in the challenging mass media industry.

Learning outcome

Upon completion, students are expected to be able to:

Demonstrate professional and research skills in mass communications

Apply media and communications models and theories through an understanding of the impact of change on society

Interpret the social, cultural, global, legal and ethical issues facing media and communications practitioners in their areas of professional activity

Identify the linkage between professionalism and human values in the media field through a variety of practical applications and theoretical frameworks, research methods and techniques

Demonstrate the ability to use media hardware and software related to digital media, journalism and public relations

Analyses and interpret media and communications research data, propose solutions and justify the reasons for the decisions to be taken in the various communications specializations

Develop appropriate analytical and critical thinking skills to prepare themselves for lifelong learning

Demonstrate an understanding of the impact of changing media and communications technologies, policies and structures on the social, cultural, economic and political environments

Demonstrate social and entrepreneurial skills and inculcate a spirit of innovation

Develop effective communication, team skills and leadership abilities.

Career outcome

• Media Specialist

• Public Information Manager

• Media Production Manager

• Social Media Marketing Manager

• Journalist

• Special Events Director

• Event Planner

• Editor

• Public Relations Specialist

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Business, Hospitality and Communication Studies

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

Students are required to complete international academic qualification equivalent to Malaysian STPM - Minimum 2Cs with credit in Mathematics at SPM or its equivalent, UEC - Minimum 5Bs (including English and Mathematics), GCE A-Level - Minimum 2Es with 5 credits in GCE O Level / SPM (including English and Mathematics), Foundation Matriculation - Pass with minimum CGPA 2.0 with credit in Mathematics in SPM or its equivalent, Diploma - Pass minimum CGPA 2.5 with a credit in Mathematics in SPM or its equivalent. Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Successful completion of STPM or equivalent

IELTS band 5.0

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ First City University College

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต