ปริญญา 2 ประเทศ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
แผนการเรียน

ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

At the end of this specially-designed programme, graduates should be able to

i. demonstrate knowledge and understanding of essential facts, concepts, principles, and theories relating to Intelligent Systems;

ii. Apply theoretical principles, data structures and algorithms to optimize the performance of Intelligent Systems; and

iii. Apply computing skills and methodology to analyses, design, develop and evaluate Intelligent Systems.

Learning outcome

Graduates of this programme will be able to:

Apply knowledge, skills and principles of lifelong learning in academic and career development

Communicate effectively via reports and presentations

Demonstrate teamwork, leadership, interpersonal and social skills

Utilize relevant techniques and demonstrate analytical and critical thinking skills in problem solving

Demonstrate professionalism and social and ethical considerations in accordance with ethical and legal principles

Apply broad business and real world perspectives daily and demonstrate creative and innovative thinking, and entrepreneurial skills

Demonstrate knowledge and understanding of essential facts, concepts, principles, and theories relating to Intelligent Systems

Apply theoretical principles, data structures and algorithms to optimize the performance of Intelligent Systems

Apply computing skills and methodology to analyses, design, develop and evaluate Intelligent Systems

Career outcome

• Software Developer

• Business Analyst

• Mobile Application Developer

• Information Analyst

• Systems Engineer

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Engineering and Computing

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

พฤษภาคม 2021, กันยายน 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

Students are required to complete international academic qualification equivalent to Malaysian STPM - Minimum 2Cs with credit in Mathematics at SPM or its equivalent, UEC - Minimum 5Bs (including English and Mathematics), GCE A-Level - Minimum 2Es with 5 credits in GCE O Level / SPM (including English and Mathematics), Foundation Matriculation - Pass with minimum CGPA 2.0 with credit in Mathematics in SPM or its equivalent, Diploma - Pass minimum CGPA 2.5 with a credit in Mathematics in SPM or its equivalent. Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Successful completion of STPM / Foundation / Diploma or equivalent

Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ First City University College

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต