ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

Overview

This diploma programme provides comprehensive knowledge and insight into the field of business. Upon completion, graduates will have a holistic perspective of the business world and will be well prepared for roles in the corporate sector or as entrepreneurs.

First City UC collaborates with CIMA to provide students of this programme the opportunity to study at the same time for the CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA Cert BA) via conditional subject exemption. Of the four modules required to complete and obtain the CIMA Cert BA, three modules are exempted for First City UC students which means our students only need to study and pass one module to receive the certificate. This certificate offers a route into the CIMA Professional Qualification. Upon successful completion of the CIMA Professional Qualification, graduates are entitled to become Chartered Global Management Accountants (CGMA).

Students can apply to be CIM (Student) Affiliate at discounted membership fee.

Learning outcome

Upon completion, the students are expected to be able to:

Develop awareness on business and management perspectives and activities

Achieve understanding of business concepts and terms, business analysis tools and techniques

Develop awareness on critical issues in business and management

Deliver the students’ critical understanding in both forms of writing and speech

Obtain basic knowledge and understanding of academics

Develop practical skills in applying Information System

Career outcome

Students may explore a number of career options including:

• Owning and operating their own business

• Managing a business

• Working with commercial or industrial firms, or with service companies and government agencies.

Typical occupations include:

• Product Manager

• Purchaser

• Sales Representative

• Retail Merchandiser

• Account Manager

• Advertising and Public Relations Representative

• Marketing Researcher

• Marketers / Marketing Specialists

• Small Business Owner

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Faculty of Business, Hospitality and Communication Studies

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (2 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

เมษายน 2021, พฤษภาคม 2021, ตุลาคม 2021

สถานที่

First City University College

No.1, Persiaran Bukit Utama,

Bandar Utama,

PETALING JAYA,

Selangor,

47800, Malaysia

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

Successful completion of SPM or equivalent

Other equivalent qualifications which are recognized by the Malaysian government

IELTS band 4.0

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ First City University College

มหาวิทยาลัย First City University College เปิดสอนหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

  • วิทยาเขตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ 13 เอเคอร์
  • นักศึกษามีทางเลือกในการเรียน
  • เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
  • หอพักตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต