ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

To become a game-changer in the exercise industry you need to start with the fundamentals. Learn fitness, health, and dietary knowledge, and develop your own custom-made fitness programmes to road test on real clients of your own.

We provide a range of specialised workshops including Group Fitness, Sport Massage, Sport Strapping, Speed Training, Swiss Ball Training and Yoga.

During this course you will:

 • Manage a client of your own: Similar to 'The Biggest Loser' and track your clients progress
 • Prepare for the No#1 Barrier to client's success: Learn the secrets, with motivation strategies and techniques
 • Learn how to run your own gym: Be business-savvy by learning the basics of management
 • Keep up to date with the latest science of nutrition: You'll know the industry approved dietary practices

Course Content

This course can be done full time, giving you complete flexibility to fit it into your lifestyle. It's not just about training your clients to peak physical condition, you'll learn:

 • The inner working of our amazing bodies by understanding all about human anatomy and physiology.
 • How to fuel the body with the latest in nutrition.
 • How to develop exercise programmes, prescribe them to your clients and motivate them to maintain their programme.
 • How to work with clients who have specific or special training needs.
 • How to use emerging sport technologies in client fitness assessments.
 • Running a successful Personal Training business.
 • The Ethics for training and how to keep your clients safe.

Study & Career Opportunities

This course opens up the following possibilities:

 • Develop as a Personal Trainer and study further with a Diploma Level 5
 • Personal training (PT) and coaching
 • Group fitness instructor
 • Team fitness trainer
 • Exercise consultant
 • Athlete coaching and development
 • Strength and conditioning
 • Gym instructor

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (16 สัปดาห์)

ค่าเรียน
NZ$10,500.00 (฿ 221,076) ต่อปี
Course fee: NZ $1,000
เริ่มเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2021, 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

สถานที่

New Zealand Institute of Sport

Auckland Campus,

382 Manukau Road,

AUCKLAND,

Epsom,

1023, New Zealand

เต็มเวลา (16 สัปดาห์)

ค่าเรียน
NZ$10,500.00 (฿ 221,076) ต่อปี
Course fee: NZ $1,000
เริ่มเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2021, 8 มีนาคม 2021, 19 กรกฎาคม 2021, 30 สิงหาคม 2021

สถานที่

Wellington Campus

Wellington Railway Building,

Level 1, 2 Bunny Street,

WELLINGTON,

Pipitea,

6011, New Zealand

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

 • Recommended age of 20 years and older.*
 • A demonstrated commitment to the Sport, Fitness and Recreation areas.
 • Relevant experience in the Fitness and Recreation Industry is preferred.
 • International students are required to submit Academic or General IELTS 5.5 with no band score lower than 5.0, or equivalent.

*Candidates under 20 may still be considered upon a personal interview

ชอบมหาวิทยาลัยนี้