ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

The BA (Hons) in Business with a pathway in Human Resource Management is a three-year full-time program (180 ECTS). Designed for those with an interest in people and the people aspects of businesses and organizations, this EQF level 6/NFQ level 8 honors degree program provides students with a solid grounding in business concepts and skills as well as specialist knowledge in human resources. With a particular focus on the management of people and their impact as a resource on an organization’s performance, students acquire the knowledge and skills they will need to compete successfully as a human resource specialist in today’s complex and changing world of business.

Degree Awarded

A state-recognized Dublin Business School BA (Hons) in Business degree awarded by Quality & Qualifications Ireland (QQI).

Career Options

This BA (Hons) in Business with a pathway in Human Resource Management provides students with a firm grounding in business concepts and skills as well as specialist knowledge in the area of human resources. Upon successful completion of this degree program, graduates may wish to seek careers in the following job positions:

Training & Development Manager

Training and development managers are responsible for employee training programs. Their aim is to ensure that employees have the right skillset for an organization to meet its short- and long-term objectives. To this end, a training and development manager will define and implement training initiatives, often liaising with department heads for further understanding of the skills and competences needed. As well as planning and programming training activities, these professionals will negotiate with suppliers for cost-effective courses and review the quality and content of the courses given.

To become a training and development manager, professionals should have strong negotiation and project management skills. They also should be good communicators.

Labor Relations Specialist

Labor relations specialists manage the relationship between management and employees. Their functions include representing the organization in the collective bargaining process, communicating with trade unions and mediating in employee disputes, among others. Their end goal is to ensure a good working environment. Labor relations specialists are up to date on the labor laws, policies and wage levels within their sector.

Labor relations specialists have strong interpersonal, communication and mediation skills. Knowledge of labor laws and regulations is necessary in this position.

Talent Acquisition Specialist

Talent acquisition specialists are in charge of finding and hiring the right professionals for an organization. They will begin a recruitment process by holding meetings with the hiring professional to determine the skillset and competences needed for a role. They will then define and publish the job post, define the salary, undertake interviews and review aptitude tests to ensure a candidate’s fit and capacity for a position. Talent acquisition specialists are typically hired in highly competitive job sectors such as tech and finance.

To succeed as a talent acquisition specialist, a professional will need skills in research to source candidates including social media as well as in communication and marketing.

Compensation & Benefits Manager

Compensation and benefits managers plan salary levels within an organization as well as create and implement benefit packages for employees. They liaise closely with top management. Benefits offered by organizations include health insurance, retirement plans, a company vehicle and year-end bonuses, among others. This position is key for talent retention, especially in highly competitive industries, and professionals must keep up to date with industry standards.

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (3 ปี)

ค่าเรียน
€12,900.00 (฿ 492,554) ต่อปี
€6,450 per semester

นี่เป็นตัวเลขโดยเฉลี่ย กรุณาติดต่อสถาบันเพื่อเชคความถูกต้อง

เริ่มเรียน

24 มกราคม 2022, 3 ตุลาคม 2022

สถานที่

EU Munich

Theresienhöhe 28,

Munich,

MUNICH,

80339, Germany

ข้อกำหนดในการสมัคร

สำหรับนักเรียนสหรัฐอเมริกา

1 certified copy of high school diploma and transcripts; or equivalent. Proof of English level: TOEFL score 80 (internet-based), 213 (computer-based); IELTS 6.0; CAE B2 with a minimum score of 169; PTE 57; English native; or equivalent.

สำหรับนักเรียนนานาชาติ

1 certified copy of high school diploma and transcripts; or equivalent.
Proof of English level: TOEFL score 80 (internet-based), 213 (computer-based); IELTS 6.0 minimum; PTE 61; B2+ CEFR; English native; or equivalent.

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ EU Business School

สถาบัน EU Business เชี่ยวชาญในการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในสายงาน

  • มี 5 วิทยาเขตทั้งในยุโรปและออนไลน์
  • หลักสูตรปรับพื้นฐาน, ปริญญาตรี, ปริญญาโทและ MBA
  • สถาบันบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  • นักศึกษานานาชาติกว่า 100 ชาติ

ติดต่อHotcourse