ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

This course is suggested for students with learning difficulties or disabilities (in receipt of a EHC Plan) operating at Entry level 1 and is a progression pathway from the internal Entry Level 1 Personal Progress Next Steps course.

COURSE CONTENT

There will be a core of Communications/Literacy, ICT and Numeracy with the “Snack Pack” Enterprise as the vessel of practical work skills application. There may also be an opportunity to take part in independent travel training and to participate in a work placement. Internal work experience activities, such as the LLDD stationery shop, a lunch service and horticulture sales provide a basis for the development of work skills within the supported environment of the College. The focus of this course is preparing students for work-related activity. The course is accredited by the ASDAN Award in Employability Some of the units are as follows: Maintaining Work Standards

STUDY METHODS

Through a range of practical activities and enterprise opportunities as well as classroom-based units

HOW IS THE COURSE ASSESSED

A wide range of assessment methods dependent upon individual needs. There will be continual assessment of a portfolio of work which will be externally moderated.

WHERE NEXT - FURTHER STUDIES

Supported internship, Entry level 3 courses or other training/education.

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (1 ปี)

ค่าเรียน
ไม่มีข้อมูล
เริ่มเรียน

ประมาณ กันยายน 2020

สถานที่

Harrow Weald Campus

HARROW,

HA3 6RR, England

ชอบมหาวิทยาลัยนี้