ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

You should have GCSE in English and Mathematics Grade C or higher or equivalent together with the following qualification:Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Computing (RQF) with minimum of Merit grade or higher including Website design module completed with minimum of Pass. Prior to enrolment on this course, you will need to have an Initial Assessment in Literacy and/or Numeracy. This will ensure that you are enrolled on the right level of course to succeed and help us to identify and provide any support that you might need. An interview with the course tutor is mandatory.Students will develop a knowledge and understanding in the following areas:Research Project (double unit)Business intelligenceNetwork securityAdvanced programmingApplication developmentNetwork managementDatabase management systemA variety of teaching methods, are included, aimed at developing the student's cognitive skills, particularly discussions and group work. Many group exercises involve problem solving techniques and the application of theoretical work covered in formal lectures.Testing the student's knowledge together with the application of that knowledge is through a combination of assessment methods, including essays and reports, presentations, tutorial exercises and group work. Some practical is included as specified in some units and help the student develop kinaesthetic skills.Students are encouraged to develop a range of transferable skills including: Self-Management and development Manage group dynamics and team workCommunicate and present to different audiencesManage tasks and solve problemsNumeracy and literacy skills Apply Design and CreativityThe variety of assessment methods used are designed to place emphasis on the student's ability to demonstrate the following cognitive skills:Reason criticallyIdentify and solve problemsAnalyse and interpretApplication of theoretical conceptsThe student is required to demonstrate these skills a number of times throughout the programme either individually or collectively. Students need to be aware that the development of these skills will be beneficial in terms of achieving Merit and Distinction grades in other modules studied.Information will be provided by the course tutor at the interview and during induction at the beginning of the course.

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Office & Information Technology

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (1 ปี)

ค่าเรียน
To be Confirmed
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

Main Site

The Broadway,

Dudley,

DY1 4AS, England

เต็มเวลา (1 ปี)

ค่าเรียน
To be Confirmed
เริ่มเรียน

ประมาณ มกราคม 2022

สถานที่

Main Site

The Broadway,

Dudley,

DY1 4AS, England

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้