ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

The HND Digital Design and Web Development will give you professional knowledge in the development of interactive and digital media products. It will provide you with an up-to-date qualification within an ever-changing industry.With digital media becoming an essential aspect of marketing and communications, having the skills in a wide area of disciplines will help you build your career.Develop a wide range of transferable skills in a number of key disciplines including, graphic design, 2D animation, web design, application and games development, audio/video production, and programming.

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Science, Technology and the Environment

ตัวเลือกคอร์ส

เต็มเวลา (2 ปี)

ค่าเรียน
£7,230.00 (฿ 296,823) ต่อปี
ค่าธรรมเนียมปกติ
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

West Highland College UHI

Carmichael Way,

Fort William,

Highland,

PH33 6FF, Scotland

เต็มเวลา (2 ปี)

ค่าเรียน
£7,230.00 (฿ 296,823) ต่อปี
ค่าธรรมเนียมปกติ
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

Moray College UHI

Moray Street,

Elgin,

Moray,

IV30 1JJ, Scotland

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้