ฉันจะได้เรียนเกี่ยวกับ

This is a **four year degree** taught at our Hope Park campus. The Foundation Year aims to develop your skills so that after a year, you will be equipped with the necessary skills needed for studying the full BA Hons degree programme.**International Relations**Every day, international issues are in the news headlines – this is your chance to become an expert on relations between states, economies, ideas and societies. In a world where global pandemics threaten our very existence, nuclear weapons remain primed for use, the world economy teeters on the brink of collapse, and delicate ecosystems are under threat, it is little wonder that our International Relations degree is proving a popular choice among students who wish to better understand the world’s most challenging problems.International Relations is a multidisciplinary subject, which draws in contributions from politics, history, media, sociology, law, economics and religion. Global issues dominate the news headlines on a daily basis and International Relations will allow you to focus on this dimension of politics. This is an opportunity to become an expert in international issues in a historical, political and cultural context.All our academics are conducting internationally published research. Our key strengths are in Theories of International Relations; Peace and Conflict; British and US foreign policy and EU and UN politics. Our subject deals squarely with some of the most daunting, intractable but important challenges of today.**Media & Communication**If you want an exciting career in the media but also want to understand how and why the media reports and represents the world in the ways it does, studying at Hope is the next step for you. Media and Communication provides you with an opportunity to closely study and analyse the ways in which the media industry shapes and is shaped by our world. Our degrees are designed to help you become an industry leader who is equipped to take on the critical task of ensuring a more reliable, trustworthy media industry, and to work as a cross-platform media practitioner.Our curriculum is taught by lecturers with a reputation for international research and by a practitioner who has made BAFTA and EMMY award winning programmes and animated films. Media and Communication at Liverpool Hope is underpinned by the notion of interrogating power. We believe that the media must always be held to account and has a responsibility to pursue social justice. Whether it be through journalism, digital and social media theory and applied skills, our aim is to produce graduates who will make a better world.

คอร์สนี้อยู่ในคณะอะไร ?

Combined Programmes

ตัวเลือกคอร์ส

หลักสูตรเต็มเวลา + foundation 1 ปี (4 ปี)

ค่าเรียน
£11,400.00 (฿ 491,731) ต่อปี
The mentioned fee is for 2020/2021 year entry. There might be a slight increase in 2021/22 year entry.

ค่าธรรมเนียมโดยประมาณ

(รอยืนยันจากสถาบัน)
เริ่มเรียน

กันยายน 2021

สถานที่

Hope Park

Hope Park,

Liverpool,

L16 9JD, England

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ชอบมหาวิทยาลัยนี้