California State University Northridge

ข้อมูล EFL

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม1400ครั้ง

California State University, Northridge เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

  • ช่วยให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย
  • มีพื้นที่ 356 เอเคอร์และตั้งอยู่ใจกลาง San Fernando Valley
  • ชั้นเรียนมีขนาดเล็กและเพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการภาษาล้ำสมัย
  • ได้รับการยกเว้น TOEFL ในการสมัครเรียนตามเงื่อนไขของ IEP
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

California State University Northridge (CSUN) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนพื้นที่วิทยาเขต 356 เอเคอร์ใจกลางย่าน San Fernando Valley เมืองลอสแอนเจลิส แต่ละปี CSUN มีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน รวมถึงมีนักศึกษานานาชาติจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถาบันแห่งนี้สั่งสมประสบการณ์ในการดูแล นักศึกษาต่างชาติมาหลายสิบปี

California State University, Northridge เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการจัดทำโปรแกรมการศึกษาและบริการพัฒนาเฉพาะทาง โดยเป็นพันธมิตรกับสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านวิชาการโดยเรียนในมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นอย่างเข้มข้น และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ CSUN หรือมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดพร้อมเงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

เมื่อผ่านการเรียนหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการเข้าเรียนที่ CSUN หรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยพันธมิตร ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในสถาบันเหล่านี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ CSUN มีระยะเวลาการศึกษาให้เลือกตั้งแต่ 8 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ ไปจนถึง 24 สัปดาห์ โดยเปิดสอน 5 วันต่อสัปดาห์ทั้งในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง

ภาษาอังกฤษและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้นที่ผสมผสานการอบรมภาษาอังกฤษเข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ปกติจะใช้ระยะเวลาเรียนสามสัปดาห์ โดยเรียนในห้องเรียนสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง ร่วมกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรมภายในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาทั้งชาวอเมริกันและนานาชาติ คอร์สด้านภาษาและวัฒนธรรมจะทำการสอนในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยช่วงครึ่งแรกจะเน้นการเรียนพูดและฟังอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว ส่วนครึ่งหลังจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและบทสนทนา

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมอเมริกันดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลอสแอนเจลิส

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

หลักสูตร

การรับเข้าเรียน

ชีวิตนักศึกษา

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ