DePaul University

EFL

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เข้าชม2761ครั้ง

มหาวิทยาลัย DePaul มีการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตผ่านทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Language Academy (ELA)

  • เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อความสำเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัย
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติจาก 35 ถึง 40 ประเทศ
  • ปีการศึกษาแบบไตรมาสที่มีการรับเข้าเรียน 4 รอบต่อปี
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยประมาณ 10-17 คน
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1898 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในด้านการสอนและบริการขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา 2 วิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านที่ดีที่สุดของเมืองชิคาโก โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 22,000 คน รวมถึงนักศึกษานานาชาติ 1,200 คนจากมากกว่า 110 ประเทศ มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 124 โดย U.S. News & World Report และมีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาการที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอันหลากหลายและหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 300 หลักสูตร

มหาวิทยาลัย DePaul มีการรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตผ่านทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Language Academy (ELA).

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย DePaul ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมเพื่อความสำเร็จในการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัย โดยมี:

  • การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตโดยไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  • ปีการศึกษาแบบไตรมาสที่มีการรับเข้าเรียน 4 รอบต่อปี
  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยประมาณ 10-17 คน

นักศึกษาของ ELA มาจาก 35 ถึง 40 ประเทศทั่วโลก

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่?

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

การรับเข้าเรียน

บริการช่วยเหลือนักศึกษา

ความเห็นนักศึกษา