บริการ IDP ช่วยอะไรเราได้บ้าง?

หาคอร์สเรียนต่อที่ดีที่สุด

หาคอร์สเรียนต่อที่ดีที่สุด

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

หาที่พัก

หาที่พัก

บัตรลดราคานักเรียน

บัตรลดราคานักเรียน

สมัครวีซ่า

สมัครวีซ่า

ประกันสุขภาพนักศึกษา

ประกันสุขภาพนักศึกษา

ดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ต่างประเทศ

ดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ต่างประเทศ

ปรึกษาทุกเรื่องเรียนต่อ

ปรึกษาทุกเรื่องเรียนต่อ