Claude Bernard University Lyon 1

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส

เข้าชม63ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

มหาวิทยาลัย Claude Bernard ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขต 4 เมืองใหญ่แห่งแคว้น Rhone-Alps มีนักศึกษา 40,000 คนโดยประมาณ มหาวิทยาลัย Claude Bernard มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การกีฬาและสุขภาพซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณร้อยละ 10 สำหรับหลักสูตรธรณีศาสตร์ระดับปริญญาตรีจะใช้การเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษในสาขาเคมี, ประสาทวิทยา, นาโนเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โลก ร่วมกับหลักสูตรปริญญาโทระดับนานาชาติกว่า 10 สาขา มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการวิจัยและโครงการเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศ อาทิเช่น หลักสูตรอาชีวศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาและทุนอื่นให้แก่นักเรียนต่างชาติผู้ที่สนใจ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Claude Bernard University Lyon 1

  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Claude Bernard University Lyon 1

การจัดอันดับ

Times Higher Education World University Ranking 2021
ที่มา: THE

501

คะแนนโดยรวม

36.4%

การสอน

25.9%

ความเป็นนานาชาติ

57.5%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

38.4%

ด้านการวิจัย

24.4%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

55.8%
QS World University Rankings 2021
ที่มา: QS

701

Academic Ranking of World Universities 2020
ที่มา: ARWU

201

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study Abroad Universities

€12,660

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

€5,981

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ