Joseph Fourier University

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส

เข้าชม70ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

มหาวิทยาลัย Joseph Fourier, ฝรั่งเศส, สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ มหาวิทยาลัย Joseph Fourier ติดอันดับ 150 ในการจัดอันดับของเซี่ยงไฮ้และอันดับที่ 84 ใน 100 จากรอยเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น เคมีและการพัฒนา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีววิทยาและฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านการวิจัยและเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชาเช่น ประสาทวิทยา, อุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์และการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เป็นต้น

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Joseph Fourier University

  • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
  • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
  • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Joseph Fourier University

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study Abroad Universities

€12,660

ที่พักนอกมหาวิทยาลัย

€5,981

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ