Paris College of Art

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส

เข้าชม400ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Paris College of Art (PCA) วิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาร่วมกับสหรัฐฯ และได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนศิลปะและการออกแบบแห่งชาติ (NASAD) PCA เสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต (BFA) ด้านออกแบบการสื่อสาร; การออกแบบแฟชั่น; ศิลปกรรม; ภาพประกอบ; และการถ่ายภาพ รวมทั้งศิลปศาสตร์บัณฑิต (BA) และการบริหารจัดการการออกแบบ วิทยาลัย PCA เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการออกแบบเครื่องประดับ (MA), การวาดภาพ (MA / MFA) การออกแบบแฟชั่น: เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ (MA), แฟชั่นภาพยนตร์และการถ่ายภาพ (MA), ออกแบบตกแต่งภายใน (MA), การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพ ( MA / MFA) และ การวิจัยสื่อสมัยใหม่เชิงบูรณาการ (MA และ MFA)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Paris College of Art

  • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
  • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Paris College of Art

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

€13,765

หอในมหาวิทยาลัย

€7,600

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

€27,600

ปริญญาโทและปริญญาเอก

€27,600

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ