Hero Image

Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

ฮ่องกง ฮ่องกง

เข้าชม 67ครั้ง

Join us at HKBU

Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Hong Kong Baptist (HKBU) เป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้สร้างชุมชนธุรกิจที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 20,000 คนนับตั้งแต่ปี 1956 อีกทั้งยังได้สร้างคุณประโยชน์ระดับโลกด้วยนักศึกษามากมายที่ประสบความสำเร็จอยู่ทั่วโลก

HKBU อยู่ในอันดับที่ 60 ของโลกในการจัดอันดับผลกระทบของมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2019 โดย Times Higher Education และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 50 ของโลกอย่างต่อเนื่องจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

คณะวิชาธุรกิจ HKBU เป็นคณะวิชาธุรกิจเพียงแห่งเดียวในฮ่องกงและหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจเพียง 1% ของโลกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก 3 องค์กรระดับชั้นนำได้แก่ AACSB, EQUIS และ AMBA ซึ่งทั้ง 3 องค์กรได้ยกย่องความเป็นเลิศของคณะวิชาในด้านการมอบการศึกษาในสาขาธุรกิจ พร้อมด้วยโอกาสในการได้งานอันแข็งแกร่งและผลสำเร็จที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

คณะวิชาธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีก 14 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำอื่นๆเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัย Sheffield ในสหราชอาณาจักรและ Grenoble Ecole de Management ของประเทศฝรั่งเศส

ด้วยทำเลที่ตั้งในเมืองอันมีชีวิตชีวาอย่างฮ่องกงในใจกลางทวีปเอเชีย รวมถึงการเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจของประเทศจีนทำให้ที่นี่มีทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนและการอยู่อาศัย อีกทั้งในฐานะจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญทำให้ที่นี่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายในด้านต่างๆอย่างเช่นการเงิน, การบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือและอีกมากมาย

นักศึกษาของ HKBU จากประเทศต่างๆทั่วโลกจะได้รับการศึกษาและประสบการณ์ที่มีคุณภาพระดับโลก รวมถึงความช่วยเหลือและโอกาสทางอาชีพอันดีเยี่ยม

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

HK$140,000

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

HK$204,060

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study in Hong Kong
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

HK$40,000

ค่าเช่าที่พักโดยเฉลี่ย
ที่มา: Study in Hong Kong
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

HK$22,500

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทางคณะวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 2 หลักสูตรในปี 2019 ได้แก่หลักสูตร:

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน)

คณะวิชาธุรกิจ HKBU จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี, วิเคราะห์วิทยาและวิธีการใหม่ๆด้านการเงินอย่างเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนและธนาคารเสมือนจริงเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน หลักสูตรจะเปิดสอนแบบเต็มเวลาหนึ่งปีหรือนอกเวลาสองปี

หัวข้อการเรียนหลักในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง, การวิเคราะห์ข้อความ, ระบบเทรดอัตโนมัติ, การทุจริตทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางหลักสูตรยังมีแผนที่จะเชิญผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมมาบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อแบ่งปันมุมมองในอุตสาหกรรมและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาด้วย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะวิชาธุรกิจ HKBU จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในปี 2019 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลาหนึ่งปีที่จะมอบความรู้ในด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิเคราะห์วิทยาข้อมูล นักศึกษาจะมีความพร้อมในด้านแบบจำลองทางสถิติ, ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและทักษะการเขียนโปรแกรม รวมถึงความรู้ความเข้าใจเชิงธุรกิจและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา, นโนบายการแข่งขันและกฎข้อบังคับ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันระยะเวลา 10 ปีของ HKBU สำหรับปี 2018-28 ซึ่งกำหนดให้สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในกลุ่มการวิจัยที่อยู่ในแผนการพัฒนา

ทางหลักสูตรได้มีการเชิญผู้ประกอบอาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมให้มาสอนในหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ภาคปฏิบัติและมีความรู้ที่สมดุลทั้งในด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจริง

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่

 • คณะวิชาธุรกิจ HKBU ตั้งอยู่ในใจกลางศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถก้าวทันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่สำคัญในโลกธุรกิจและการค้า
 • ด้วยประวัติอันยาวนานในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับภาคเอกชนและวิธีการสอนอันทันสมัย คณะวิชามีความพร้อมในการมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • ทางคณะวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียนที่ดีมากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ภาคปฏิบัติ, ทักษะด้านความรู้และอารมณ์ รวมถึงมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันไม่จำกัด
 • คณะวิชาธุรกิจ HKBU เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
 • นักศึกษานานาชาติที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนสามารถสมัครขอทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและทุนอื่นๆ
 • หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจ (MScBM) อยู่ในระดับท็อป 100 ในการจัดอันดับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ (MiM) ประจำปี 2018 ของ Financial Times หลักสูตร MScBM นี้เป็นหลักสูตรแรกของฮ่องกงที่ติดอันดับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ
 • ไม่นานมานี้ในปี 2019 ทางคณะวิชาได้มีการเปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่ได้แก่: หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน) และปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MScDABE)
 • คณะวิชามีความเชี่ยวชาญในการศึกษาธุรกิจแบบรอบด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพในการได้งานที่ดีเยี่ยม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาธุรกิจ HKBU ได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานในด้านอุปนิสัยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณการทำงานที่น่าชื่นชม ซึ่งทำให้ HKBU เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการสร้างอนาคตทางอาชีพในสาขาธุรกิจ
แผนกวิชา

แผนกวิชา

คณะวิชาธุรกิจ HKBU เปิดสอนหลักสูตรใน 5 แผนกวิชา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาเปิดสอนหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียนที่ดีสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีแผนกวิชาต่างๆดังนี้:

การบัญชีและกฎหมาย

แผนกวิชานี้มีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนตัวที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงการทำวิจัยในสาขาการบัญชีบริหาร, การบัญชีระหว่างประเทศ, ภาษีอากร, กฎหมายบริษัท, กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและอีกหลายสาขา

เศรษฐศาสตร์

แผนกวิชาซึ่งก่อตั้งมาเกือบ 50 ปีนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยมากประสบการณ์ในหลากหลายสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีคณาจารย์หลายๆท่านที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับภาคธุรกิจและภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

การเงินและวิทยาศาสตร์การตัดสินใจ

คณาจารย์และนักวิจัยของแผนกวิชานี้มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในหลากหลายหัวข้ออย่างเช่นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน, กลยุทธ์การลงทุน, ระบบช่วยเหลือการตัดสินใจ, จริยธรรมระบบสารสนเทศและห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการ

หลักสูตรที่มีความโดดเด่นและทางแผนกวิชาให้ความสำคัญคือหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันมีนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดในฮ่องกง หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

การตลาด

นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนโดยแผนกวิชานี้จะได้รับการสอนและพัฒนาทักษะต่างๆที่เหมาะสำหรับการเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลก ทุกวิชาเรียนจะมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดรวมถึงจริยธรรมที่ดี

คอนเนคชั่นระดับโลก

คอนเนคชั่นระดับโลก

คณะวิชาธุรกิจ HKBU มีความเชื่อว่านี่คือยุคสมัยที่นักศึกษาจำเป็นต้องออกไปสัมผัสกับความเป็นจริงทางวิชาชีพนอกประเทศเพื่อเรียนรู้ถึงความท้าทายต่างๆของยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนของคณะวิชาจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายนั้น โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยกระดับประสบการณ์การเรียนของตนเองด้วยการพักอาศัยในต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อขยายขอบเขตความคิดของตนเองให้กว้างขวางขึ้น

คณะวิชาธุรกิจ HKBU ได้มีการทำข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 แห่งในมากกว่า 36 ประเทศ ที่ซึ่งนักศึกษาของ HKBU จะได้เรียนในต่างประเทศเพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญา ทางคณะวิชาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับอันดับของสถาบันการศึกษาที่ทำข้อตกลง รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสากลเพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติมีคุณภาพ

นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนแล้ว ทางคณะวิชายังมีหลักสูตรที่มีการเปิดสอนในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ด้วย อาทิเช่นหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาคู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก อย่างเช่นหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการการตลาดระดับโลกร่วมกับมหาวิทยาลัย Sheffield ในสหราชอาณาจักรและหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการประกอบธุรกิจและการตลาดระดับโลกร่วมกับ Grenoble Ecole de Management ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรคุณวุฒิคู่ MBA / MScBM โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติไทเปในประเทศไต้หวัน ซึ่งจะมอบคุณวุฒิปริญญาโทใบที่สองให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพของคณะวิชาได้รับการยืนยันไปอีกขั้นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่มีให้บริการที่คณะวิชา ซึ่งบางอย่างเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับนักศึกษาของคณะวิชาเท่านั้น

ในห้องทดลอง Bloomberg นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานของหนึ่งในระบบที่ทรงพลังที่สุดที่มีการใช้โดยบุคลากรมืออาชีพด้านการเงิน นอกเหนือจากการรายงานข่าว, การแสดงราคาและการส่งข้อความอันปลอดภัยแล้ว ระบบข้อมูลตลาดการเงินแบบเรียลไทม์ของ Bloomberg ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และติดตามได้อีกด้วย

ห้องทดลอง Datastream เป็นที่ตั้งของระบบ Datastream ซึ่งเป็นบริการข้อมูลที่บูรณาการระบบการวิจัยและกลยุทธ์ด้านเศรษฐศาสตร์กับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน และเป็นโปรแกรมที่อุตสาหกรรมการจัดการทรัพย์สินใช้กันในปัจจุบัน

ห้องทดลองการวิจัยพฤติกรรม (The Lab) เป็นห้องทดลองที่นักศึกษาหลักสูตรการวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายสามารถใช้เพื่อทำงานโครงการของตนเอง ห้องจำลองการค้าหลักทรัพย์เป็นห้องที่คณะกรรมการจัดการกองทุนทำการลงทุนจริงด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่า นอกจากนี้ห้องทดลองคอมพิวเตอร์ยังมีเครื่องพีซีให้บริการมากกว่า 100 เครื่องรวมถึงซอฟท์แวร์ SPSS ด้วย

Learning Corner เป็นศูนย์รวมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิเช่นห้องอภิปราย รวมถึงสวนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและร่วมกันทำงานในโครงการต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ อาทิเช่นห้องสมุดที่มีบริการหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาจีน, ศูนย์กีฬา Wai Hang, โรงแรมระดับสามดาว รวมถึงร้านกาแฟและร้านอาหารที่กระจายอยู่ทั่ววิทยาเขต

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานานาชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรี (IPS) จัดตั้งขึ้นในฐานะโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตของโลกธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถระดับชั้นนำจากทั่วโลกให้มาเรียนในหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี คุณสมบัติที่ผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ทุกคนมีร่วมกันคือการมาจากพื้นเพอันหลากหลายและมีศักยภาพอันโดดเด่นในความเป็นผู้นำ

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา IPS มีดังนี้:

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
 • การสัมภาษณ์ทางออนไลน์ หากจำเป็น

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครสำหรับขอทุนการศึกษา IPS โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนที่ 1 ใน 8 หลักสูตรเต็มเวลาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ของคณะวิชาจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา IPS โดยทางคณะวิชาจะพิจารณาจากผลการเรียนและการสัมภาษณ์, ประสบการณ์การทำงาน, ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนธุรกิจและความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความเป็นสากลของ HKBU ในระหว่างการเรียน

รีวิวจากนักเรียนไทย

นักเรียนที่นี่เล่าว่า?

Video thumb

"HKBU จะช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จในอนาคต" Tuimebek Karabay เรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการบัญชีและการเงินประยุกต์ (MScAAF)

นักเรียนที่นี่เล่าว่า...

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ

คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

เขียนรีวิวและความคิดเห็น

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

79ปริญญาตรี

79ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close