Video thumb

Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

ฮ่องกง ฮ่องกง

เข้าชม 152ครั้ง

กำลังเล่น
Student Review - Tim

Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Hong Kong Baptist (HKBU) เป็นสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้สร้างชุมชนธุรกิจที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 20,000 คนนับตั้งแต่ปี 1956 อีกทั้งยังได้สร้างคุณประโยชน์ระดับโลกด้วยนักศึกษามากมายที่ประสบความสำเร็จอยู่ทั่วโลก

HKBU อยู่ในอันดับที่ 60 ของโลกในการจัดอันดับผลกระทบของมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2019 โดย Times Higher Education และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับท็อป 50 ของโลกอย่างต่อเนื่องจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

คณะวิชาธุรกิจ HKBU เป็นคณะวิชาธุรกิจเพียงแห่งเดียวในฮ่องกงและหนึ่งในคณะวิชาธุรกิจเพียง 1% ของโลกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก 3 องค์กรระดับชั้นนำได้แก่ AACSB, EQUIS และ AMBA ซึ่งทั้ง 3 องค์กรได้ยกย่องความเป็นเลิศของคณะวิชาในด้านการมอบการศึกษาในสาขาธุรกิจ พร้อมด้วยโอกาสในการได้งานอันแข็งแกร่งและผลสำเร็จที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

คณะวิชาธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีก 14 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออันดีเยี่ยมกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำอื่นๆเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัย Sheffield ในสหราชอาณาจักรและ Grenoble Ecole de Management ของประเทศฝรั่งเศส

ด้วยทำเลที่ตั้งในเมืองอันมีชีวิตชีวาอย่างฮ่องกงในใจกลางทวีปเอเชีย รวมถึงการเป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจของประเทศจีนทำให้ที่นี่มีทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนและการอยู่อาศัย อีกทั้งในฐานะจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญทำให้ที่นี่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายในด้านต่างๆอย่างเช่นการเงิน, การบิน, การขนส่งสินค้าทางเรือและอีกมากมาย

นักศึกษาของ HKBU จากประเทศต่างๆทั่วโลกจะได้รับการศึกษาและประสบการณ์ที่มีคุณภาพระดับโลก รวมถึงความช่วยเหลือและโอกาสทางอาชีพอันดีเยี่ยม

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

HK$140,000

ปริญญาโทและเอก
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

HK$204,060

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย
ที่มา: Study in Hong Kong
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

HK$40,000

ค่าเช่าที่พักโดยเฉลี่ย
ที่มา: Study in Hong Kong
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณ

HK$22,500

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ทางคณะวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 2 หลักสูตรในปี 2019 ได้แก่หลักสูตร:

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน)

คณะวิชาธุรกิจ HKBU จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี, วิเคราะห์วิทยาและวิธีการใหม่ๆด้านการเงินอย่างเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนและธนาคารเสมือนจริงเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน หลักสูตรจะเปิดสอนแบบเต็มเวลาหนึ่งปีหรือนอกเวลาสองปี

หัวข้อการเรียนหลักในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง, การวิเคราะห์ข้อความ, ระบบเทรดอัตโนมัติ, การทุจริตทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางหลักสูตรยังมีแผนที่จะเชิญผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมมาบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อแบ่งปันมุมมองในอุตสาหกรรมและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาด้วย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะวิชาธุรกิจ HKBU จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในปี 2019 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลาหนึ่งปีที่จะมอบความรู้ในด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและวิเคราะห์วิทยาข้อมูล นักศึกษาจะมีความพร้อมในด้านแบบจำลองทางสถิติ, ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและทักษะการเขียนโปรแกรม รวมถึงความรู้ความเข้าใจเชิงธุรกิจและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา, นโนบายการแข่งขันและกฎข้อบังคับ อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันระยะเวลา 10 ปีของ HKBU สำหรับปี 2018-28 ซึ่งกำหนดให้สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในกลุ่มการวิจัยที่อยู่ในแผนการพัฒนา

ทางหลักสูตรได้มีการเชิญผู้ประกอบอาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมให้มาสอนในหลักสูตรเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ภาคปฏิบัติและมีความรู้ที่สมดุลทั้งในด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจริง

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่

เหตุใดควรเลือกเรียนที่นี่

 • คณะวิชาธุรกิจ HKBU ตั้งอยู่ในใจกลางศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถก้าวทันและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่สำคัญในโลกธุรกิจและการค้า
 • ด้วยประวัติอันยาวนานในความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีกับภาคเอกชนและวิธีการสอนอันทันสมัย คณะวิชามีความพร้อมในการมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • ทางคณะวิชามีการเปิดสอนหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียนที่ดีมากมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ภาคปฏิบัติ, ทักษะด้านความรู้และอารมณ์ รวมถึงมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันไม่จำกัด
 • คณะวิชาธุรกิจ HKBU เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
 • นักศึกษานานาชาติที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนสามารถสมัครขอทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและทุนอื่นๆ
 • หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจ (MScBM) อยู่ในระดับท็อป 100 ในการจัดอันดับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ (MiM) ประจำปี 2018 ของ Financial Times หลักสูตร MScBM นี้เป็นหลักสูตรแรกของฮ่องกงที่ติดอันดับหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ
 • ไม่นานมานี้ในปี 2019 ทางคณะวิชาได้มีการเปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่ได้แก่: หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน (เทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาการเงิน) และปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MScDABE)
 • คณะวิชามีความเชี่ยวชาญในการศึกษาธุรกิจแบบรอบด้านเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพในการได้งานที่ดีเยี่ยม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาธุรกิจ HKBU ได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานในด้านอุปนิสัยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีจรรยาบรรณการทำงานที่น่าชื่นชม ซึ่งทำให้ HKBU เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการสร้างอนาคตทางอาชีพในสาขาธุรกิจ
แผนกวิชา

แผนกวิชา

คณะวิชาธุรกิจ HKBU เปิดสอนหลักสูตรใน 5 แผนกวิชา ซึ่งแต่ละแผนกวิชาเปิดสอนหลักสูตรที่มีโครงสร้างการเรียนที่ดีสำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีแผนกวิชาต่างๆดังนี้:

การบัญชีและกฎหมาย

แผนกวิชานี้มีเป้าหมายในการช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติส่วนตัวที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงจะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงการทำวิจัยในสาขาการบัญชีบริหาร, การบัญชีระหว่างประเทศ, ภาษีอากร, กฎหมายบริษัท, กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและอีกหลายสาขา

เศรษฐศาสตร์

แผนกวิชาซึ่งก่อตั้งมาเกือบ 50 ปีนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยมากประสบการณ์ในหลากหลายสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีคณาจารย์หลายๆท่านที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับภาคธุรกิจและภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

การเงินและวิทยาศาสตร์การตัดสินใจ

คณาจารย์และนักวิจัยของแผนกวิชานี้มีประสบการณ์การทำงานมากมายและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในหลากหลายหัวข้ออย่างเช่นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน, กลยุทธ์การลงทุน, ระบบช่วยเหลือการตัดสินใจ, จริยธรรมระบบสารสนเทศและห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการ

หลักสูตรที่มีความโดดเด่นและทางแผนกวิชาให้ความสำคัญคือหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันมีนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดในฮ่องกง หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

การตลาด

นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนโดยแผนกวิชานี้จะได้รับการสอนและพัฒนาทักษะต่างๆที่เหมาะสำหรับการเป็นผู้นำธุรกิจระดับโลก ทุกวิชาเรียนจะมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตลาดรวมถึงจริยธรรมที่ดี

คอนเนคชั่นระดับโลก

คอนเนคชั่นระดับโลก

คณะวิชาธุรกิจ HKBU มีความเชื่อว่านี่คือยุคสมัยที่นักศึกษาจำเป็นต้องออกไปสัมผัสกับความเป็นจริงทางวิชาชีพนอกประเทศเพื่อเรียนรู้ถึงความท้าทายต่างๆของยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนของคณะวิชาจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายนั้น โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยกระดับประสบการณ์การเรียนของตนเองด้วยการพักอาศัยในต่างประเทศและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อขยายขอบเขตความคิดของตนเองให้กว้างขวางขึ้น

คณะวิชาธุรกิจ HKBU ได้มีการทำข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 200 แห่งในมากกว่า 36 ประเทศ ที่ซึ่งนักศึกษาของ HKBU จะได้เรียนในต่างประเทศเพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญา ทางคณะวิชาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับอันดับของสถาบันการศึกษาที่ทำข้อตกลง รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสากลเพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติมีคุณภาพ

นอกเหนือจากโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนแล้ว ทางคณะวิชายังมีหลักสูตรที่มีการเปิดสอนในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ด้วย อาทิเช่นหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาคู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก อย่างเช่นหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการการตลาดระดับโลกร่วมกับมหาวิทยาลัย Sheffield ในสหราชอาณาจักรและหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการประกอบธุรกิจและการตลาดระดับโลกร่วมกับ Grenoble Ecole de Management ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรคุณวุฒิคู่ MBA / MScBM โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติไทเปในประเทศไต้หวัน ซึ่งจะมอบคุณวุฒิปริญญาโทใบที่สองให้กับนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพของคณะวิชาได้รับการยืนยันไปอีกขั้นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่มีให้บริการที่คณะวิชา ซึ่งบางอย่างเป็นสิทธิ์เฉพาะสำหรับนักศึกษาของคณะวิชาเท่านั้น

ในห้องทดลอง Bloomberg นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานของหนึ่งในระบบที่ทรงพลังที่สุดที่มีการใช้โดยบุคลากรมืออาชีพด้านการเงิน นอกเหนือจากการรายงานข่าว, การแสดงราคาและการส่งข้อความอันปลอดภัยแล้ว ระบบข้อมูลตลาดการเงินแบบเรียลไทม์ของ Bloomberg ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และติดตามได้อีกด้วย

ห้องทดลอง Datastream เป็นที่ตั้งของระบบ Datastream ซึ่งเป็นบริการข้อมูลที่บูรณาการระบบการวิจัยและกลยุทธ์ด้านเศรษฐศาสตร์กับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ไว้ในโปรแกรมเดียวกัน และเป็นโปรแกรมที่อุตสาหกรรมการจัดการทรัพย์สินใช้กันในปัจจุบัน

ห้องทดลองการวิจัยพฤติกรรม (The Lab) เป็นห้องทดลองที่นักศึกษาหลักสูตรการวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายสามารถใช้เพื่อทำงานโครงการของตนเอง ห้องจำลองการค้าหลักทรัพย์เป็นห้องที่คณะกรรมการจัดการกองทุนทำการลงทุนจริงด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่า นอกจากนี้ห้องทดลองคอมพิวเตอร์ยังมีเครื่องพีซีให้บริการมากกว่า 100 เครื่องรวมถึงซอฟท์แวร์ SPSS ด้วย

Learning Corner เป็นศูนย์รวมพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิเช่นห้องอภิปราย รวมถึงสวนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการระดมความคิดและร่วมกันทำงานในโครงการต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ อาทิเช่นห้องสมุดที่มีบริการหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาจีน, ศูนย์กีฬา Wai Hang, โรงแรมระดับสามดาว รวมถึงร้านกาแฟและร้านอาหารที่กระจายอยู่ทั่ววิทยาเขต

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานานาชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรี (IPS) จัดตั้งขึ้นในฐานะโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตของโลกธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถระดับชั้นนำจากทั่วโลกให้มาเรียนในหลักสูตรชั้นเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี คุณสมบัติที่ผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ทุกคนมีร่วมกันคือการมาจากพื้นเพอันหลากหลายและมีศักยภาพอันโดดเด่นในความเป็นผู้นำ

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา IPS มีดังนี้:

 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (คะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
 • การสัมภาษณ์ทางออนไลน์ หากจำเป็น

นักศึกษาไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครสำหรับขอทุนการศึกษา IPS โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนที่ 1 ใน 8 หลักสูตรเต็มเวลาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ของคณะวิชาจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา IPS โดยทางคณะวิชาจะพิจารณาจากผลการเรียนและการสัมภาษณ์, ประสบการณ์การทำงาน, ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนธุรกิจและความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความเป็นสากลของ HKBU ในระหว่างการเรียน

รีวิวจากนักเรียนไทย

นักเรียนที่นี่เล่าว่า?

Video thumb

"HKBU จะช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่ออาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จในอนาคต" Tuimebek Karabay เรียนปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการบัญชีและการเงินประยุกต์ (MScAAF)

นักเรียนที่นี่เล่าว่า...

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ

คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

เขียนรีวิวและความคิดเห็น

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.5ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

79ปริญญาตรี

79ปริญญาโทและเอก

ค้นหาศูนย์สอบ IELTS ใกล้บ้านคุณ

Profile image1
close