The Hong Kong Polytechnic University

ฮ่องกง

เข้าชม11907ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 182

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Hong Kong Polytechnic University ก่อตั้งขึ้นในปี 1937 ประกอบด้วย 6 คณะและอีก 2 สถาบัน โปลิเทคนิค ฮ่องกงเปรียบเสมือนบ้านสำหรับนักศึกษาประมาณ 32,500 คน แถมได้รับการจัดอันดับที่ 159 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกปี 2012/2013 จาก “QS สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย" นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร กับมหาวิทยาลัยกว่า 1,100 แห่งทั่วโลกด้านการทำวิจัยร่วมกัน, ความร่วมมือทางด้านวิชาการ, ประชุมวิชาการ, ให้คำปรึกษาโครงการ และรองรับการโอนหน่วยกิตย้ายสถาบันการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของนักศึกษา
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

คณะ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งทอ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งทอ ของมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic (PolyU) ประกอบด้วยภาควิชา 4 ภาคที่มอบหลักสูตรทางวิชาการอย่างครบถ้วน ครอบคลุมถึงระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาศึกษา และอนุปริญญาขั้นสูง พร้อมทางเลือกในการเรียนแบบเต็มเวลาและนอกเวลา ...

คณะวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีที่คณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (SHTM) ของมหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic (PolyU) ได้พัฒนาวิสัยทัศน์ของการศึกษาด้านการให้บริการและการท่องเที่ยวจนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำในสาขานี้...

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ The Hong Kong Polytechnic University

การจัดอันดับ

Times Higher Education World University Ranking 2017-2018
ที่มา: THE

182

คะแนนโดยรวม

53.6%

การสอน

39.1%

ความเป็นนานาชาติ

79.9%

รายได้ในภาคอุตสาหกรรม

45.8%

ด้านการวิจัย

48.1%

ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย

67.7%
QS World University Rankings 2017-2018
ที่มา: QS

95

Academic Ranking of World Universities 2017
ที่มา: ARWU

201

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

HK$52,000

หอในมหาวิทยาลัย

HK$12,000

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

HK$120,000

ปริญญาโทและปริญญาเอก

HK$120,000

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ