Video thumb

School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University

ฮ่องกง ฮ่องกง

เข้าชม 694ครั้ง

กำลังเล่น
Join us at Hong Kong PolyU's School of Hotel & Tourism Management

หลักสูตรด้านการบริการสำหรับคุณ

ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสถาบัน

คณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง (SHTM) เป็นหนึ่งในคณะวิชาการให้บริการและการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดทั้งของทวีปเอเชียและของโลก โดยได้รับรางวัลมากมายทั้งจากทวีปเอเชียและทั่วโลก อาทิเช่นการอยู่ในอันดับ 1 ของโลกในสาขาการจัดการการให้บริการและการท่องเที่ยวจากการจัดอันดับสาขาวิชาทั่วโลกของ ShanghaiRanking และอยู่ในระดับท็อป 3 ของโลกในสาขาการจัดการให้บริการและสันทนาการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS

คณะวิชามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนที่ดีเยี่ยม อาทิเช่นโรงแรมเพื่อการสอนและการวิจัยเฉพาะด้านที่มีชื่อว่า Hotel ICON ซึ่งเป็นโรงแรมเพื่อการสอนและการวิจัยในสาขานี้แห่งแรกของโลก โรงแรมนี้มีห้องพัก 262 ห้องพร้อมด้วยภัตตาคาร 3 ร้าน นักศึกษาจะได้ทำงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงภายใต้การดูแลโดยบุคลากรมืออาชีพด้านการให้บริการ

นักศึกษาจะสามารถใช้บริการแนะแนวด้านอาชีพอันหลากหลายเพื่อช่วยให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานและการหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยทางคณะวิชามีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี อาทิเช่น Career Day รวมถึงการสัมมนาด้านการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การทำงานในระหว่างการเรียนโดยการเข้าร่วมการฝึกงานภาคบังคับในอุตสาหกรรมนี้ ตลอดระยะเวลาของการเรียน นักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายโดยผู้บรรยายรับเชิญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้

ทางคณะวิชามีความภาคภูมิใจในชุมชนที่มีความเป็นนานาชาติและได้ให้การต้อนรับนักศึกษาราว 1,400 คนจากทั่วโลก รวมถึงคณาจารย์ 71 ท่านจากมากกว่า 21 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติที่นักศึกษาจะมีโอกาสได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของการเรียนในประเทศอื่นๆ อาทิเช่นประเทศเยอรมนี, ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี
นี่เป็นตัวเลขโดยประมาณกรุณาตรวจสอบกับสถาบันเพื่อความถูกต้อง

HK$140,000

ค่าใช้จ่ายต่อปี

ค่าใช้จ่าย

HK$63,500

หอในมหาวิทยาลัย

HK$12,500

การจัดอันดับ

การจัดอันดับ

SHTMมีผลงานอันโดดเด่นในสาขาการจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามการจัดอันดับของ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019

คณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงเป็นคณะวิชาที่มีความโดดเด่นในด้านการสอนเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันในด้านการท่องเที่ยวและบริการโดย SHTM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกอยู่เสมอ และยังเป็นอันดับหนึ่งในสาขาวิชาการค้า, การจัดการ, การท่องเที่ยวและบริการ (ตามการจัดอันดับของ University Ranking by Academic Performance in 2017/2018) รวมไปถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(ตามการจัดอันดับของ CWUR Rankings by Subject 2017)

ด้วยการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ทาง SHTM ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศระดับโลกในด้านการศึกษาและการวิจัยสาขาการให้บริการและการท่องเที่ยว อันดับของคณะวิชาสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความสำคัญของคณะวิชาในการยกระดับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว

คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ทางคณะวิชาได้มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาสาขาการให้บริการและการท่องเที่ยวและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศระดับโลกในสาขานี้ โดยเป็นหนึ่งในคณะวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับชั้นนำของโลก

คณาจารย์ชั้นยอดของคณะวิชามีประสบการณ์ด้านการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือการให้บริการ - โดยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้หลักสูตรการเรียนสามารถมอบความรู้ทางธุรกิจในภาคปฏิบัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะที่ปรึกษาของคณะวิชาซึ่งประกอบด้วยนักการศึกษานานาชาติและผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมจะคอยให้คำแนะนำในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนและในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยการผสมผสานการเรียนในโรงแรม Hotel ICON ทำให้หลักสูตรอันมีนวัตกรรมของคณะวิชาสามารถผลิตผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีแนวคิดบุกเบิกและรักการทำงานในสายอาชีพนี้ รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว

คณาจารย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารชั้นนำของโลกมาแล้วทั้งสิ้น โดยวารสารชั้นนำของโลกจำนวน 7 ฉบับประกอบไปด้วย:

 • Asia Pacific Journal of Tourism Research
 • International Journal of Event and Festival Management
 • Journal of China Tourism Research
 • Journal of Teaching in Travel and Tourism
 • Journal of Travel and Tourism Marketing
 • Journal of Vacation Marketing
 • Tourism, Culture and Communication
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

ปริญญาเอกสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรนี้จะสอนการทำงานวิจัยขั้นสูงบนพื้นฐานจากแรงบันดาลใจทางอาชีพและความสนใจส่วนบุคคล นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาการท่องเที่ยวหรือการให้บริการ

ปริญญาเอกการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (DHTM)

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาสำหรับนักวิชาการที่ต้องการสำเร็จคุณวุฒิปริญญาเอกวิชาชีพในสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาธุรกิจการให้บริการระดับโลก

หลักสูตรนี้เป็นการดำเนินการสอนร่วมกันโดยคณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง, คณะวิชาการโรงแรม Lausanne และวิทยาลัยการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร Conrad N. Hilton ของมหาวิทยาลัย Houston ด้วยการเรียนการสอนที่สถาบันอันมีชื่อเสียง 3 แห่งใน 3 ทวีป นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักปฏิบัติทางธุรกิจและวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการการต้อนรับระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการ, หลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมและความสามารถด้านการวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมการให้บริการผ่านทางการเรียนแบบสหวิทยาการ, ทฤษฎีการตัดสินใจ, การระบุปัญหาและการประยุกต์ใช้ทักษะด้านการจัดการ

หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์/อนุปริญญาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นๆที่มีการเปิดสอน อาทิเช่นสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการประชุมนานาชาติและการจัดการไวน์นานาชาติ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการโรงแรม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการจัดการโรงแรมและการจัดการบริการอาหาร หลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้านี้จะช่วยให้ผู้สำเร็จการศีกษาสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการงานอันซับซ้อนและอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการโรงแรมและบริการอาหาร

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและงานกิจกรรม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้าเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานกิจกรรม

ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

ในปี 1999 คณะวิชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติขององค์การการท่องเที่ยวโลกของสหประชาชาติ (UNWTO) SHTM ได้พัฒนาเติบโตจนเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง TedQual ของ UNWTO ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพการวิจัย, การฝึกอบรมและการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเมื่อเดือนเมษายน 2001 นอกจากนี้ในปัจจุบัน SHTM ยังเป็นสมาชิกของ UNWTO Knowledge Network ด้วย

International Academy for the Study of Tourism (IAST) ได้คัดเลือกให้ SHTM เป็นเลขาธิการถาวรในปี 2002 โดยทางสถาบันจะทำหน้าที่พัฒนาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวโดยการยกระดับการวิจัยทั้งในภาคปฏิบัติและทฤษฎี

ในปี 2003 SHTM ได้รับรางวัล Institutional Achievement Award จาก International Society of Travel and Tourism Educators (ISTTE) ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาด้านการท่องเที่ยว

ในปี 2005 SHTM อยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกและอันดับ 1 ของทวีปเอเชียจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Hospitality and Tourism Research นอกจากนี้คณะวิชายังอยู่ในอันดับ 2 ของโลกตามการจัดอ้นดับสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดประจำปี 2009 ในด้านทุนการศึกษาและการวิจัยจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับเดียวกัน

ในปี 2011 ท่านคณบดีของ SHTM ศาสตราจารย์ Kaye Chon (ผู้ก่อตั้ง Walter Kwok Foundation Professor in International Hospitality Management) ได้รับรางวัล UNWTO Ulysses Prize ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเทียบเท่า”รางวัลโนเบลในสาขาการท่องเที่ยว”

ในปี 2012 International Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education (I-CHRIE) มอบรางวัล McCool Breakthrough Award ให้แก่ Hotel ICON เพื่อชื่นชมความสำเร็จในด้านการสอนและงานวิจัย

SHTM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ใน”สาขาการท่องเที่ยวและบริการ” ตามการจัดอันดับของ ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2019

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะวิชามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับโลก อาทิเช่น:

 • ศูนย์วิจัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว Che-woo Lui เป็นศูนย์ที่นักศึกษาจะสามารถใช้บริการสื่อการสอนและข้อมูลอ้างอิงในด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • Bistro 1979 เป็นภัตตาคารอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการอันหลากหลายและบริหารจัดการโดยนักศึกษา โดยมีสภาพแวดล้อมแบบภัตตาคารจริงเพื่อให้นักศึกษาของคณะวิชาใช้เพื่อทำการทดลอง, หาประสบการณ์, เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • Vinoteca Lab เป็นห้องทดลองที่มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาของคณะวิชามีความพร้อมที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางไวน์
 • ห้องทดลองดิจิตอลด้านเทคโนโลยีการให้บริการ Samsung เป็นห้องทดลองเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาใช้เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนอุปกรณ์และเทคโนโลยีล่าสุดที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมการให้บริการและการท่องเที่ยว

โรงแรม ICON

PolyU เป็นเจ้าของ Hotel ICON แต่เพียงผู้เดียวและเป็นสถานที่เรียนส่วนต่อขยายของ SHTM ด้วย โดยเป็นโรงแรมสำหรับการสอนและการวิจัยแห่งแรกของโลก แม้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆก็มีโรงแรมสำหรับการสอนเช่นกัน แต่ Hotel ICON มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รวมการสอน, การวิจัยและการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการบริการอย่างเต็มรูปแบบ

Hotel ICON ตั้งอยู่ในอาคารที่ใช้เป็นวิทยาเขต, ห้องเรียน, สถานที่ทำการวิจัย, ศูนย์ทรัพยากรและอีกมากมายของ SHTM โดยประกอบด้วยภัตตาคารชั้นยอด 3 ร้านและห้องพัก ห้อง โรงแรมแห่งนี้เป็นอาคารที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมด้านการออกแบบและการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์ของประเทศฮ่องกง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมการเรียนอันเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์ภายในสถานที่เรียนอันทันสมัย

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลายๆวิชาเรียนเพื่อรวมการเรียนที่ Hotel ICON ไว้ในหลักสูตร อาทิเช่นการปฏิบัติงานประจำวันในโรงแรม, การบริหารการเงิน, การจัดการงานกิจกรรม, การจัดการคุณภาพการบริการและการประกอบธุรกิจ ซึ่งทุกวิชาเรียนจะประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

คณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ และมีความโดดเด่นในด้านกิจกรรมนอกห้องเรียน

นับตั้งแต่ที่คณะวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงได้ก่อตั้งขึ้น คณะวิชาแห่งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจและเอกชนด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงผู้สนับสนุนรายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้สนับสนุนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ผ่านการมอบทุนการศึกษาที่มีหลากหลายประเภท

ทุนการศึกษาเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ช่วยส่งเสริมให้พวกเค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ตามที่ตั้งใจ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

รีวิวจากนักเรียนไทย

ประสบการณ์โดยรวม

ขั้นตอนการสมัครและการรับเข้าศึกษา

เงินทุนและทุนการศึกษา

ประสบการณ์การเรียน

ประสบการณ์ชีวิต

โอกาสในการทำงาน

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร

ระดับ IELTS ขั้นต่ำ

6.0ปริญญาตรี

6.0ปริญญาโทและเอก

ระดับ TOEFL IBT ขั้นต่ำ

80ปริญญาตรี

80ปริญญาโทและเอก

Profile image1
close