The Education University of Hong Kong (EdUHK)

ฮ่องกง

เข้าชม3903ครั้ง

อันดับ 2 ของทวีปเอเชียและอันดับ 9 ของโลกในสาขาครุศาสตร์ (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา 2018 โดย QS)

 • สถาบันอุดมศึกษาในฮ่องกงที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
 • เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติโดยองค์กรยูเนสโก
 • ทุนการศึกษาจำนวนมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • ประสบการณ์มากกว่า 160 ปีในด้านการฝึกอบรมครู
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลจากข้อมูลมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับ EdUHK

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮ่องกง (EdUHK) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลและมีเป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรวิชาการและการวิจัยในสาขาครุศาสตร์, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

EdUHK มีเป้าหมายในการผลิตนักการศึกษาและผู้นำทางสังคมที่มีปัญญาความรู้, มีความห่วงใยในสังคมและวิสัยทัศน์ระดับโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ตนเองประกอบอาชีพ ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับศักยภาพในการทำงานวิจัย – ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างความก้าวหน้าในด้านองค์ความรู้, วิชาการและนวัตกรรมรวมถึงคุณประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดึขึ้นของมนุษยชาติ

เหตุใดควรเลือกเรียนที่ EdUHK?

เหตุผลเพิ่มเติมที่คุณควรเลือกเรียนที่ EdUHK…

 • สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงแห่งเดียวที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการสอนในทุกระดับ: ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา, อาชีวศึกษา
 • หลักสูตรในสาขาสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และศิลปะสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 • ได้รับการรับรองวิทยฐานะและมีอำนาจในการมอบคุณวุฒิปริญญาทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
 • โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์การเรียนเด็กปฐมวัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเพื่อพัฒนาทฤษฎีและหลักปฏิบัติด้านการศึกษา
 • เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติโดยองค์กรยูเนสโก
 • คณาจารย์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดมุมมองความคิดอันหลากหลาย
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนหลัก
 • วิทยาเขตที่สร้างขึ้นเฉพาะด้านพร้อมทัศนีภาพอันสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม

โดยภาพรวมแล้ว EdUHK ได้สร้างคุณประโยชน์และกำหนดทิศทางการศึกษาไม่เพียงแต่ในฮ่องกงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย

สนใจสมัครเรียน? ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษานานาชาติ...

ทางเลือกด้านการเรียน

โอกาสการเรียนในต่างประเทศ

การรับเข้าเรียนและทุนการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตในวิทยาเขต

คะแนนภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด

คะแนน IELTS ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

6.0

ปริญญาตรี

6.0

คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ

ปริญญาโทและเอก

80

ปริญญาตรี

80

เชคตารางสอบไอเอลที่ศูนย์ IELTS ใกล้บ้านคุณ

กรุณาเชคระดับไอเอลของคอร์สที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ The Education University of Hong Kong (EdUHK)

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี*
ค่าใช้จ่าย

HK$52,180

หอในมหาวิทยาลัย

HK$10,180

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี*

ปริญญาตรี

HK$111,730

ปริญญาโทและปริญญาเอก

HK$100,140

*ตัวเลขที่โชว์เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันเพื่อความถูกต้อง

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ

ดูคอร์สที่คุณสามารถสมัครเรียนได้ที่ The Education University of Hong Kong (EdUHK)

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*
เลือกสาขาวิชา*

คอร์สที่มีคนเข้าอ่านมากที่สุดของ The Education University of Hong Kong (EdUHK)

1
การศึกษาและการฝึกอบรม
การศึกษาและการฝึกอบรม
เข้าชม 782 ครั้ง ดู 43 หลักสูตร
2
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
เข้าชม 457 ครั้ง ดู 21 หลักสูตร
3
สุขภาพและการแพทย์
สุขภาพและการแพทย์
เข้าชม 434 ครั้ง ดู 9 หลักสูตร
4
สังคมศาสตร์และสื่อ
สังคมศาสตร์และสื่อ
เข้าชม 274 ครั้ง ดู 6 หลักสูตร
5
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ
เข้าชม 222 ครั้ง ดู 5 หลักสูตร
6
ธุรกิจและบริหาร
ธุรกิจและบริหาร
เข้าชม 159 ครั้ง ดู 5 หลักสูตร