มี 39 ทุนเรียนต่อ ในฮ่องกง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 44

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 127 หลักสูตร
23534
ดู
335
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 73 หลักสูตร
3798
ดู
61
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 40

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 100 หลักสูตร
29375
ดู
475
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 182

มีทุนการศึกษา
ดู 362 หลักสูตร
14306
ดู
225
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 58

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 262 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากฮ่องกง
2261
ดู
6
คอร์สที่ชอบ
courses
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 53 หลักสูตร
980
ดู
2
คอร์สที่ชอบ
courses
Yew Chung Community College (YCCC)

Yew Chung Community College (YCCC)

ฮ่องกง
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
39
ดู
3
คอร์สที่ชอบ
Hang Seng Management College

Hang Seng Management College

ฮ่องกง
มีทุนการศึกษา
43
ดู
1
คอร์สที่ชอบ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 119

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 154 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากฮ่องกง
2176
ดู
8
คอร์สที่ชอบ
courses

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
ดู 183 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากฮ่องกง
1202
ดู
7
คอร์สที่ชอบ
courses

HKU SPACE

ฮ่องกง
มีทุนการศึกษา
ดู 1 หลักสูตร
คอร์สนี้ได้รับวุฒิปริญญาจากฮ่องกง
43
ดู
1
คอร์สที่ชอบ
courses
YMCA College of Careers

YMCA College of Careers

ฮ่องกง
มีคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษ
มีทุนการศึกษา
104
ดู
4
คอร์สที่ชอบ

จัดเรียงโดย

เลือกค้นหาอีกที