ค้นหามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแแกรม Pathway

โปรแกรม Pathway ถูกพัฒนามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ เป็นโปรแกรมปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่างมาก่อน เมื่อคุณสำเร็จหลักสูตรนี้ โดยทั่วไปสถาบันจะการรันตีการรับเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทที่คุณต้องการเรียน

ONCAMPUS London

ONCAMPUS London

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
เข้าชม572ครั้ง

ON CAMPUS London นำเสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย สำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ...

ดู 5 โปรแแกรม Pathway

First City University College

First City University College

มาเลเซีย มาเลเซีย
เข้าชม291ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย First City University College (UC) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานในระดับโลก ตั้งอยู่ในเมือง Bandar Utama, Petaling Jaya, ประเทศมาเลเซีย...

ดู 9 โปรแแกรม Pathway

Victoria University

Victoria University

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เข้าชม7344ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Victoria เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระบบทวิภาคีเพียงไม่กี่แห่งของประเทศออสเตรเลียที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาเชิงวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ...

ดู 12 โปรแแกรม Pathway

ONCAMPUS UK North

ONCAMPUS UK North

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
เข้าชม17ครั้ง

ON CAMPUS UK North เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นฐานและหลักสูตรระดับปริญญาที่เตรียมนักศึกษาต่างชาติให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับ University of...

ดู 2 โปรแแกรม Pathway

TAFE Queensland

TAFE Queensland

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เข้าชม3871ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

TAFE Queensland เป็น 1 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย มีสาขาวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 180 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 15 หลักสูตร...

ดู 43 โปรแแกรม Pathway

Torrens University

Torrens University

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เข้าชม1294ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัย Laureate International Universities group ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับโลก กระจายอยู่ใน 20 ประเทศทั่วโลก...

ดู 8 โปรแแกรม Pathway

LASALLE College of the Arts

LASALLE College of the Arts

สิงคโปร์ สิงคโปร์
เข้าชม5305ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยศิลปะ LASALLE ก่อตั้งในปี 1984 มีชื่อเสียงในการเป็นผู้บุกเบิกด้านศิลปะร่วมสมัยในสิงคโปร์...

ดู 6 โปรแแกรม Pathway

The University of Law

The University of Law

สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
เข้าชม334ครั้ง

ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาสาขากฎหมายและธุรกิจ The University of Law (ULaw) เปิดสอนหลักสูตรที่วิทยาเขต 16 แห่งในสหราชอาณาจักร, ฮ่องกงและเยอรมนี ...

ดู 2 โปรแแกรม Pathway

Western Sydney University

Western Sydney University

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เข้าชม5717ครั้ง

1รีวิว /

มหาวิทยาลัย Western Sydney มีนโยบายยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางพร้อมด้วยชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 2%...

ดู 29 โปรแแกรม Pathway

University of Otago

University of Otago

นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
เข้าชม6568ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 150 ปี มหาวิทยาลัย Otago เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการวิจัยและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนมากกว่า 200สาขา...

ดู 7 โปรแแกรม Pathway

Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

Swinburne University of Technology (Sarawak Campus)

มาเลเซีย มาเลเซีย
เข้าชม1800ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne (วิทยาเขต Sarawak) ก่อตั้งเมื่อปี 2000 จากความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของรัฐ Sarawak กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Swinburne (เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย)...

ดู 5 โปรแแกรม Pathway

Charles Darwin University

Charles Darwin University

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เข้าชม1421ครั้ง

มหาวิทยาลัย Charles Darwin (CDU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลียในด้านโอกาสการได้งานและอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษา...

ดู 15 โปรแแกรม Pathway