ค้นหามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนโปรแแกรม Pathway

โปรแกรม Pathway ถูกพัฒนามาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติ เป็นโปรแกรมปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสาขาดังกล่างมาก่อน เมื่อคุณสำเร็จหลักสูตรนี้ โดยทั่วไปสถาบันจะการรันตีการรับเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทที่คุณต้องการเรียน

Centennial College

Centennial College

แคนาดา
เข้าชม9929ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเซนเทนเนียล (Centennial College) วิทยาลัยชุมชนแรกแห่งออนตาริโอ (Ontario) ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และวิทยาลัยเขตหลักตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมหานครโตรอนโตพร้อมวิทยาเขตอีก...

ดู 78 โปรแแกรม Pathway

University of Southern Queensland (USQ)

University of Southern Queensland (USQ)

ออสเตรเลีย
เข้าชม10192ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

University of Southern Queensland เปิดสอนในปี ค.ศ. 1967 โดยแรกเริ่มเป็นสถาบันเทคโนโลยี มีนักศึกษากว่า 26,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติประมาณ 7,500 คน มีวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่...

ดู 12 โปรแแกรม Pathway

The University of Canterbury

The University of Canterbury

นิวซีแลนด์
เข้าชม6576ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่,University of Canterbury ก่อตั้งขึ้นในปี 1873 ตั้งอยู่ในไครสต์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์...

ดู 1 โปรแแกรม Pathway

Melbourne Polytechnic

Melbourne Polytechnic

ออสเตรเลีย
เข้าชม3935ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Melbourne Polytechnic เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานบริการ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนและการจัดพิมพ์...

ดู 35 โปรแแกรม Pathway

The Gordon

The Gordon

ออสเตรเลีย
เข้าชม867ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Gordon Institute of TAFE ตั้งอยู่ที่เมืองกีลอง รัฐวิกตอเรีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1887 มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง เปิดสอน 220 หลักสูตร ใน 7 ภาคคณะ และยังเปิดหลักสูตรเฉพาะทางอีก...

ดู 1 โปรแแกรม Pathway

CQUniversity Australia

CQUniversity Australia

ออสเตรเลีย
เข้าชม2272ครั้ง

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Central Queensland University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967 เดิมชื่อ Queensland Institute of Technology เปิดสอนหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสาขาศิลปะ,...

ดู 4 โปรแแกรม Pathway