ฟรี โบรชัวร์ระเบียบการมหาวิทยาลัยปีล่าสุด

โบรชัวร์ Guidebook มหาวิทยาลัยอัพเดทปีล่าสุด สำหรับเรียนต่อนอก ป.ตรี ป.โท สายอาชีวะ วิชาชีพ ในอังกฤษ อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง มาเลเซีย ที่กำลังเปิดรับสมัคร ในไฟล์มีข้อมูลสำคัญๆครบ! ทั้งหลักสูตร ทุนการศึกษา ที่ตั้ง ที่พัก การเดินทาง รับสมัคร ภาษอังกฤษ IELTS TOEFL Ranking

คลิก +Free เพื่อเซฟ pdf. อ่านก่อนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย

ทุกประเทศ
เลือกระดับการศึกษา
Trinity College - The University of Melbourne

Trinity College - The University of Melbourne

ออสเตรเลีย

เข้าชม381ครั้ง

หลักสูตรปูพื้นศึกษาวิทยาลัย Trinity 2020

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว3ครั้ง

+FREE
Parkland College

Parkland College

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม601ครั้ง

หนังสือชี้ชวน

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว5ครั้ง

+FREE
Community Colleges of Spokane

Community Colleges of Spokane

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม839ครั้ง

หนังสือชี้ชวนนักศึกษา

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว226ครั้ง

+FREE
Valencia College

Valencia College

สหรัฐอเมริกา

เข้าชม695ครั้ง

เรียนที่วิทยาลัย 2 ปีที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในโบรชัวร์ วิทยาลัยที่เอาใจใส่นักศึกษา, ใช้ชีวิตในเมืองออร์แลนโด, เลือกหลักสูตรการเรียนของคุณ, มีบริการช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ, เส้นทางเรียนต่อวิทยาลัย Valencia

ดาวน์โหลดแล้ว394ครั้ง

+FREE
Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

นิวซีแลนด์

เข้าชม15413ครั้ง

เอกสารโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว952ครั้ง

+FREE
Massey University

Massey University

นิวซีแลนด์

เข้าชม30137ครั้ง

คู่มือชี้ชวนนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว1128ครั้ง

+FREE
University of Otago

University of Otago

นิวซีแลนด์

เข้าชม6475ครั้ง

คู่มือชี้ชวนนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว13ครั้ง

+FREE
The University of Waikato

The University of Waikato

นิวซีแลนด์

เข้าชม2474ครั้ง

หนังสือชี้ชวนมหาวิทยาลัย 2020

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว657ครั้ง

+FREE
Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

นิวซีแลนด์

เข้าชม11486ครั้ง

เอกสารโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2020

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว606ครั้ง

+FREE
Eastern Institute of Technology

Eastern Institute of Technology

นิวซีแลนด์

เข้าชม987ครั้ง

คู่มือชี้ชวนนานาชาติ

ข้อมูลในโบรชัวร์ ข้อมูลหลักสูตร, สิ่งอำนวยความสะดวก, ที่พักอาศัย, ค่าใช้จ่าย, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลดแล้ว242ครั้ง

+FREE