Athlone Institute of Technology

ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์

เข้าชม44ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Athlone Institute of Technology (AIT) สถาบันอุดมศึกษาพร้อมรางวัลการันตี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไอร์แลนด์ ต้อนรับนักศึกษามากกว่า 6,000 คนกว่า 40 เชื้อชาติ ดำเนินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบการศึกษาระดับโลกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยให้แก่นักศึกษาทุกคน นอกจากนี้สถาบัน AIT ยังเปิดหลักสูตรที่มีหลากหลายแล้ว ยังมีการฝึกงาน และเน้นภาคปฏิบัติซึ่งถือเป็นโอกาสที่พวกเขาได้แสดงความสามารถจากสิ่งได้เรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่มีศักยภาพ AIT พร้อมเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนและโอกาสด้านการวิจัยในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม หรือผู้ที่มีศักยภาพในด้านกีฬา สถาบันได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่ง 1 ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านทุนวิจัยประยุกต์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่ Athlone Institute of Technology

 • MBA MBA
 • การศึกษาและการฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม
 • ท่องเที่ยวและการบริการ ท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจและบริหาร ธุรกิจและบริหาร
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที
 • วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์และสื่อ สังคมศาสตร์และสื่อ
 • สุขภาพและการแพทย์ สุขภาพและการแพทย์
 • เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์ เกษตรกรรมและสัตวแพทย์ศาสตร์
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

กรุณาเช็คระดับ IELTSของคอร์ส ที่คุณต้องการสมัครให้ถูกต้อง

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Athlone Institute of Technology

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

€6,500

หอในมหาวิทยาลัย

€4,160

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

€9,000

ปริญญาโทและปริญญาเอก

€10,000

วิชาชีพและอาชีวศึกษา

€9000

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ