Curtin University, Malaysia

มาเลเซีย มาเลเซีย

เข้าชม130ครั้ง

สรุปโดยรวม

สรุปโดยรวม

Christchursh College of English ?????????????????????????????????????????????????? CCEL ??????????????????????????????????????????????????????, New Zealand Qualifications Authority (NZQA ????????????????????????????????????? NZQA ???????) CCEL ???????????

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่าน ครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้ !
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

คอร์สที่คุณสมัครเรียนได้

ค้นหาคอร์ส

เลือกระดับการศึกษา*

ตัวเลขและเรื่องน่ารู้ของ Curtin University, Malaysia

ค่าใช้จ่ายและสถิติ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่าย

RM13,840

หอในมหาวิทยาลัย

RM6,600

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี

ปริญญาตรี

RM37,370

ปริญญาโทและปริญญาเอก

RM40,270

รีวิวจากนักเรียนไทย

ยังไม่มีใครรีวิวสถาบันนี้เลยค่ะ คุณสามารถเริ่มเขียนรีวิวได้ที่นี่ค่ะ